PODWYKONAWCY
 
 
Serwis GDDKiA - Serwis dla podwykonawców
 
Poradnik dla podwykonawców - jak skutecznie zadbać o swoje interesy
 
 
 
Grudzień 2022
 

  

Podwykonawcy z zakresu robót budowlanych („Podwykonawcy / dalsi Podwykonawcy”):

 

Lp.

Podwykonawca

Typ dokumentu: Projekt Umowy (PU),

Umowa/Aneks - Nr …. z dnia ….

Zakres umowy

Status

 Umowa (U),

Projekt Aneksu (PA), Aneks (A)

1.

ELEKTROMONTER Sp. z o.o.

PU

Projekt Umowy

Wykonanie zasilania tymczasowego

zgłoszenie PU /

A1A/BS/155/2018 z dnia 17.12.2018 r.

U

Umowa nr 006/D/2D7N/2018

przekazanie podpisanej U

A1A/BS/202/2019 z dnia 21.01.2019 r.

U

Umowa nr 006/D/2D7N/2018

A1A/BS/230/2019 z dnia 05.02.2019 r.

PA

Projekt Aneksu nr 1 do Umowy nr 006/D/2D7N/2018

zgłoszenie PA / brak uwag

A1A/BS/603/2019 z dnia 25.06.2019 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.81.2019.6.SP  z dnia 08.07.2019 r.

A

Aneks nr 1 do Umowy nr 006/D/2D7N/2018 z dnia 10.07.2019

przekazanie podpisanego A / akceptacja

A1A/BS/653/2019 z dnia 10.07.2019 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.81.2019.7.SP  z dnia 16.07.2019 r.

PA

Projekt Aneksu nr 2 do Umowy nr 006/D/2D7N/2018 z dnia 10.07.2019

zgłoszenie PA / akceptacja

A1A/BS/1193/2020 z dnia 08.01.2020 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.81.2020.8.WM z dnia 17.01.2020 r.

A

 Aneks nr 2 z dnia 04.02.2020r. do Umowy nr 006/D/2D7N/2018 z dnia 21.07.2019

zgłoszenie A / akceptacja

A1A/AP/1288/2020 z dnia 04.02.2020 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.81.2020.9.SP z dnia 14.02.2020r.

2.

NOTEX Tomasz Nowacki

PU

Projekt Umowy nr 031/D/2D7N/2018

frezowanie nawierzchni bitumicznych i stabilizacji

zgłoszenie PU / brak akceptacji

A1A/BS/295/2019 z dnia 12.03.2019 r.

A1-A/IK/BUICH/PW/185/2019 z dnia 19.03.2019 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.114.2019.1.KK  z dnia 26.03.2019 r.

A1A/BS/334/2019 z dnia 27.03.2019 r.

zgłoszenie - wyjaśnienia

O.Ł.KP2.A1A.4170.114.2019.2.KK z dnia 10.04.2019

brak akceptacji

U

Umowa nr 031/D/2D7N/2018 z dnia 11.04.2019 r.

przekazanie podpisanej U

A1A/BS/380/2019 z dnia 12.04.2019 r.

PA

Projekt Aneksu nr 1  do umowy 031/D/2D7N/2018 z dnia 11.04.2019r.

Zgłoszonie /akceptacja

A1A/BS/2363/2020 z dnia 06.10.2020 r.

 O.Ł.KP6.A1A.4170.114.2020.3.SP z dnia 12.10.2020 r.

A

Aneks nr 1  do umowy 031/D/2D7N/2018 z dnia 11.04.2019r.

Zgłoszone /akceptacja

A1A/BS/2384a/2020 z dnia 12.10.2020 r.

O.Ł.KP6.A1A.4170.114.2020.4.SP z dnia 23.10.2020r.

PU

Projekt Umowy nr 199/2D7N/2018

ułożenie nawierzchni na pasach technologicznych

zgłoszenie / uwagi

A1A/BS/WZP_282/2021 z dnia 12.08.2021 r.

O.Ł.KP6.A1A.4170.368.2021.1.SP (PRZEKAZANO A1-A/IK/BUICH/PW/1913/2021) z dnia 26.08.2021 r.

Aktualizacja Projektu Umowy nr 199/2D7N/2018

zgłoszenie / uwagi

A1A/BS/WZP_282_R1/2021 z dnia 06.09.2021 r.

O.Ł.KP6.A1A.4170.368.2021.2.SP z dnia 15.09.2021 r.

Prośba o rewizje stanowiska w sprawie Umowy nr 199/2D7N/2018

zgłoszenie /

A1A/BS/WZP_282_R2/2021 z dnia 28.09.2021 r.

U

Umowa nr 199/2D7N/2018 z dnia 11.10.2021 r.

zgłoszenie /akceptacja

A1A/BS/WZP_282_R1/2021 z dnia 11.10.2021 r.

O.Ł.KP6.A1A.4170.368.2021.4.SP z dnia 19.10.2021r.

2.1

dalszy Podwykonawca
Instyle Dorota Danielczyk

PU

Projekt Umowy nr 125/2021

ułożenie nawierzchni na pasach technologicznych

zgłoszenie / uwagi

A1A/BS/WZP_170/2021 z dnia 16.08.2021 r.

O.Ł.KP6.A1A.4170.370.2021.1.SP (PRZEKAZANO A1-A/IK/BUICH/PW/1914/2021) z dnia 26.07.2021 r.

Aktualizacja Projektu Umowy nr 125/2021

zgłoszenie / uwagi

A1A/BS/WZP_170_R1/2021 z dnia 08.09.2021 r.

O.Ł.KP6.A1A.4170.370.2021.2.SP z dnia 21.09.2021 r.

Prośba o rewizje stanowiska w sprawie  Umowy nr 125/2021

zgłoszenie / akceptacja

A1A/BS/WZP_170_R2/2021 z dnia 28.09.2021 r.

O.Ł.KP6.A1A.4170.370.2021.3.SP z dnia 07.10.2021r.

3.

LEMAR Mariusz Leńczowski

PU

Projekt Umowy nr 026/D/2D7N/2018

roboty ziemne

zgłoszenie PU / brak akceptacji

A1A/BS/301/2019 z dnia 14.03.2019 r.

A1-A/IK/BUICH/PW/191/2019 z dnia 19.03.2019 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.117.2019.1.KK z dnia 28.03.2019 r.

PU

Aktualizacja Projektu Umowy nr 026/D/2D7N/2018

zgłoszenie PU / brak uwag

A1A/BS/582/2019 z dnia 18.06.2019 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.117.2019.2.SP z dnia 01.07.2019 r.

U

Umowa nr 026/D/2D7N/2018 z dnia 06.08.2019 r.

przekazanie podpisanej U / akceptacja

A1A/BS/732/2019 z dnia 06.08.2019 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.117.2019.3.SP z dnia 20.08.2019 r.

PA

Aneks nr 1 Umowa nr 026/D/2D7N/2018 z dnia 06.08.2019 r.

zgłoszenie /akceptacja

A1A/BS/WZP_183_R3/2021 z dnia 18.10.2021 r.

O.Ł.KP6.A1A.4170.117.2021.4.MM z dnia 26.10.2021r.

A

Aneks nr 1 z dnia 26.10.2021r.  Umowa nr 026/D/2D7N/2018 z dnia 06.08.2019 r.

zgłoszenie / akceptacja

A1A/BS/WZP_183_R4/2021 z dnia 27.10.2021 r.

O.Ł.KP6.A1A.4170.117.2021.5.SP  z dnia 04.11.2021

PA

Projekt Aneksu nr 2 Umowa nr 026/D/2D7N/2018 z dnia 06.08.2019 r.

zgłoszenie / akceptacja

A1A/BS/WZP_183_R5/2022 z dnia 01.09.2022 r.

O.ŁO.KP6.A1A.4170.117.2021.6.SP z dnia 07.09.2022r.

A

Aneks nr 2 do Umowy nr 026/D/2D7N/2018 z dnia 06.08.2019 r.

zgłoszenie / akceptacja

A1A/BS/WZP_183_R6/2022 z dnia 10.10.2022 r. (złożono 12.10.2022r.)

O.ŁO.KP6.A1A.4170.117.2021.7.SP z dnia 19.10.2022r.

4.

ELEKTROMONTER Paweł Lech

 PU

Projekt Umowy nr 032/U/2D7N/2018

montaż i demontaż zasilania tymczasowego obiektów/placów itp.

zgłoszenie PU / brak akceptacji

A1A/BS/302/2019 z dnia 14.03.2019 r.

A1-A/IK/BUICH/PW/186/2019 z dnia 19.03.2019 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.116.2019.1.KK z dnia 28.03.2019 r.

 U

Umowa nr 032/U/2D7N/2018 z dnia 28.03.2019

przekazanie podpisanej U - wyjaśnienia

A1A/BS/342/2019 z dnia 29.03.2019 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.116.2019.2.KK z dnia 10.04.2019 r.

brak akceptacji

A1A/BS/413/2019 z dnia 25.04.2019 r.

prośba o weryfikację stanowiska

O.Ł.KP2.A1A.4170.116.2019.3.KK z dnia 25.04.2019

brak uwag

 PA

Projekt Aneksu nr 1 do Umowy nr 32/U/2D7N/2018 z dnia 28.03.2019 r.

zgłoszenie PA /
akceptacja

A1A/AP/1437/2020 z dnia 10.03.2020 r.

 O.Ł.KP2.A1A.4170.116.2020.4.SP z dnia 23.03.2020 r.

 A

 Aneks nr 1 do Umowy nr 32/U/2D7N/2018 z dnia 28.03.2019 r.

zgłoszenie A /
akceptacja

A1A/AP/1488/2020 z dnia 23.03.2020 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.116.2020.5.SP z dnia 31.03.2020 r.

5.

Henryk Jurzysta USŁUGI INSTALACYJNO-SANITARNE, WOD-KAN, CO, GAZ

PU

Projekt Umowy nr 027/U/2D7N/2018

kompleksowa przebudowa sieci wod-kan

zgłoszenie PU / uwagi

A1A/BS/350/2019 z dnia 04.04.2019 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.126.2019.1.KK z dnia 16.04.2019 r.

U

Umowa nr 027/U/2D7N/2018 z dnia 25.04.2019

przekazanie podpisanej U / akceptacja warunkowa

A1A/BS/416/2019 z dnia 25.04.2019 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.126.2019.2.KK z dnia 30.04.2019 r.

PA

Projekt Aneksu do Umowy nr 027/U/2D7N/2018

zgłoszenie PA / akceptacja

A1A/BS/1178/2019 z dnia 20.12.2019 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.126.2020.3.WM z dnia 02.01.2020r.

A

Aneks nr 1 z dnia 08.01.2020 do Umowy nr 27/U/2D7N/2018 z dnia 25.04.2019 r.

zgłoszenie A / akceptacja

A1A/BS/1196/2020 z dnia 08.01.2020 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.126.2020.4.WM z dnia 17.01.2020r.

6.

PGW Polska Grupa Wyburzeniowa Sp. z o.o.

PU

Projekt Umowy nr 023/M/2D7N/2018

rozbiórka obiektów inżynierskich

zgłoszenie PU /

A1A/BS/356/2019 z dnia 05.04.2019 r.

U

Umowa nr 023/M/2D7N/2018 z dnia 11.04.2019 r,

przekazanie podpisanej U - wyjaśnienia / akceptacja

A1A/BS/374/2019 z dnia 11.04.2019 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.129.2019.1.KK z dnia 17.04.2019 r.

PA

Projekt Aneksu nr 1 do Umowy 023/M/2D7N/2018 z dnia 11.04.2019r.

zgłoszenie PA / akceptacja

A1A/AP/1915/2020 z dnia 05.06.2020 r.

A

Aneks nr 1 z dnia 09.06.2020r. do Umowy 023/M/2D7N/2018 z dnia 11.04.2019r.

zgłoszenie A / akceptacja

A1A/AP/1939/2020 z dnia 10.06.2020 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.129.2020.2.SP z dnia 22.06.2020r.

7.

ZRI Henryk Chrobok i Hubert Chrobok Sp. J.

PU

Projekt Umowy nr 042/M/2D7N/2018

wykonanie ścianek szczelnych z grodzic stalowych

zgłoszenie PU / uwagi

A1A/BS/405/2019 z dnia 19.04.2019 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.143.2019.1.KK z dnia 30.04.2019 r.

PU

Aktualizacja Projektu Umowy nr 042/M/2D7N/2018

zgłoszenie PU / brak uwag

A1A/BS/504/2019 z dnia 29.05.2019 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.143.2019.2.SP z 11.06.2019 r.

U

Umowa nr 042/M/2D7N/2018 z dnia 18.06.2019 r.

przekazanie podpisanej U / uwagi / wyjaśnienia / akceptacja

 A1A/BS/580/2019 z dnia 18.06.2019 r.

 O.Ł.KP2.A1A.4170.143.2019.3.SP z dnia 21.06.2019 r.

A1A/BS/601/2019 z dnia 25.06.2019 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.143.2019.4.SP z dnia 26.06.2019 r.

PA

Projekt Aneksu nr 1 do Umowy 042/M/2D7N/2018 z dnia 18.06.2019r.

zgłoszenie PA /
akceptacja

 A1A/BS/1194/2020 z dnia 08.01.2020 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.143.2020.4.WM z dnia 17.01.2020r.

A

 Aneks nr 1 z dnia 29.01.2020r. do Umowy 042/M/2D7N/2018 z dnia 18.06.2019r.

zgłoszenie A / akceptacja

 A1A/BS/1263/2020 z dnia 29.01.2020 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.143.2020.5.SP z dnia 07.02.2020r.

PA

  Projekt Aneksu nr 2 z dnia 29.01.2020r. do Umowy 042/M/2D7N/2018 z dnia 18.06.2019r.

zgłoszenie PA / akceptacja 

 A1A/BS/WZP_22_R6/2021 z dnia 22.03.2020 r.

O.Ł.KP6.A1A.4170.143.2021.6.SP z dnia 31.03.2021r.

A

 Aneks nr 2 z dnia 29.01.2020r. do Umowy 042/M/2D7N/2018 z dnia 18.06.2019r.

zgłoszenie A /akceptacja 

 A1A/BS/WZP_22_R7/2021 z dnia 01.04.2020 r.

O.Ł.KP6.A1A.4170.143.2021.7.SP z dnia 09.04.2021r.

8.

Grzegorz Marszałek "G&B" FHU

PU

Projekt Umowy nr 037/M/2D7N/2018

wykonanie robót ziemnych na obiektach inżynierskich

zgłoszenie PU / uwagi

A1A/BS/411/2019 z dnia 23.04.2019 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.145.2019.1.KK z dnia 30.04.2019 r.

U

Umowa nr 037/M/2D7N/2018 z dnia 09.05.2019 r.

przekazanie podpisanej U - wyjaśnienia / akceptacja

A1A/BS/447/2019 z dnia 10.05.2019

O.Ł.KP2.A1A.4170.145.2019.2.SP z dnia 22.05.2019

PA

Projekt Aneksu nr 1 do Umowy nr 037/M/2D7N/2018 z dnia 09.05.2019 r.

zgłoszenie PA /

A1A/BS/682/2019 z dnia 19.07.2019 r.

A

Aneks nr 1 z dnia 23.07.2019 do Umowy nr 037/M/2D7N/2018 z dnia 09.05.2019 r.

przekazanie podpisanego A / akceptacja

A1A/BS/710/2019 z dnia 26.07.2019 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.145.2019.3.SP z dnia 08.08.2019

9.

STALWORLD Sp. z o.o. Sp.K.

PU

Projekt Umowy nr 040/M/2D7N/2018

montaż zbrojenia prefabrykowanego i inn.

zgłoszenie PU / uwagi

A1A/BS/424/2019 z dnia 29.04.2019 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.148.2019.1.SP z dnia 13.05.2019

Aktualizacja Projektu Umowy nr 040/M/2D7N/2018

zgłoszenie aktualizacji / akceptacja

A1A/BS/462/2019 z dnia 16.05.2019 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.148.2019.2.SP z dnia 20.05.2019

U

Umowa nr 040/M/2D7N/2018 z dnia 28.05.2019 r.

przekazanie podpisanej U / akceptacja

A1A/BS/498/2019 z dnia 28.05.2019 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.148.2019.3.SP z dnia 06.06.2019 r.

dalszy Podwykonawca
Damian Siara

PU

Projekt Umowy nr 01/DS./2019

montaż zbrojenia prefabrykowanego i inn.

zgłoszenie PU / brak uwag

A1A/BS/518/2019 z dnia 31.05.2019 r.

 O.Ł.KP2.A1A.4170.172.2019.1.SP z dnia 14.06.2019 r.

U

Umowa nr 01/DS./2019 z dnia 18.06.2019 r.

przekazanie podpisanej U / uwagi

A1A/BS/588/2019 z dnia 19.06.2019 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.172.2019.2.SP z dnia 25.06.2019 r.

PA

Projekt Aneksu nr 1 do Umowy nr 01/DS./2019 z dnia 18.06.2019 r.

zgłoszenie PA / uwagi

A1A/BS/607/2019 z dnia 27.06.2019 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.172.2019.3.SP z dnia 02.07.2019 r.

PA

Projekt Aneksu nr 1 do Umowy nr 01/DS./2019 z dnia 18.06.2019 r.

zgłoszenie PA / akceptacja

A1A/BS/693/2019 z dnia 04.07.2019 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.172.2019.4.SP z dnia 09.07.2019 r.

A

Aneks nr 1 dnia 15.07.2019 r. do Umowy nr 01/DS./2019 z dnia 18.06.2019 r.

przekazanie podpisanego A / akceptacja

A1A/BS/673/2019 z dnia 17.07.2019 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.172.2019.5.WM z dnia 23.07.2019 r.

10.

Paweł Kowalski STALMAX

PU

Projekt Umowy nr 039/M/2D7N/2018

montaż zbrojenia prefabrykowanego i inn.

zgłoszenie PU / uwagi

A1A/BS/437/2019 z dnia 07.05.2019

O.Ł.KP2.A1A.4170.154.2019.1.SP z dnia 20.05.2019

U

Umowa nr 039/M/2D7N/2018 z dnia 22.05.2019 r.

przekazanie podpisanej U - wyjaśnienia / akceptacja

A1A/BS/475/2019 z dnia 22.05.2019

O.Ł.KP2.A1A.4170.154.2019.2.SP z dnia 05.06.2019

11.

P2P sp. z o.o. sp.k.

PU

Projekt Umowy nr 038/M/2D7N/2018

roboty zbrojarsko-ciesielskie

zgłoszenie PU / uwagi

A1A/BS/448/2019 z dnia 10.05.2019

O.Ł.KP2.A1A.4170.155.2019.1.SP z dnia 21.05.2019

Aktualizacja Projektu Umowy nr 038/M/2D7N/2018

zgłoszenie / brak uwag

A1A/BS/596/2019 z dnia 24.06.2019 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.155.2019.2.SP z dnia 05.07.2019

U

Umowa nr 038/M/2D7N/2018 z dnia 09.07.2019 r.

przekazanie podpisanej U / akceptacja

A1A/BS/650/2019 z dnia 09.07.2019 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.155.2019.3.WM z dnia 16.07.2019

PA

Projekt Aneksu nr 1 do Umowy nr 038/M/2D7N/2018 z dnia 09.07.2019 r.

przekazanie PA / akceptacja

A1A/BS/WZP_217_R2/2022 z dnia 16.02.2022r.

O.Ł.KP6.A1A.4170.155.2022.4.SP z dnia 01.03.2022r.

A

 Aneksu nr 1 do Umowy nr 038/M/2D7N/2018 z dnia 09.07.2019 r.

przekazanie A / akceptacja

A1A/BS/WZP_217_R3/2022 z dnia 04.03.2022r.

O.ŁO.KP6.A1A.4170.155.2022.5.SP z dnia 07.03.2022r.

 12.

Mil Constructrion Sp. z o.o.

PU

Projekt Umowy nr 047/M/2D7N/2018

wykonanie przepustów skrzynkowych

zgłoszenie PU / brak uwag

A1A/BS/463/2019 z dnia 16.05.2019

O.Ł.KP2.A1A.4170.166.2019.1.SP z dnia 30.05.2019

Aktualizacja Projektu Umowy nr 047/M/2D7N/2018

zgłoszenie / brak uwag

 A1A/BS/571/2019 z dnia 13.06.2019 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.166.2019.2.SP z dnia 26.06.2019 r.

U

Umowa nr 046/M/2D7N/2018 z dnia 09.07.2019 r.

przekazanie podpisanej U / akceptacja

A1A/BS/649/2019 z dnia 09.07.2019 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.166.2019.3.WM z dnia 16.07.2019 r.

PA

Projekt Aneksu 1  do Umowy nr 046/M/2D7N/2018 z dnia 09.07.2019 r.

zgłoszenie A /akceptacja

A1A/BS/2135/2020 z dnia 11.08.2020 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.166.2020.4.WM z dnia 21.08.2020 r.

A

Aneks nr 1 do Umowy nr 046/M/2D7N/2018 z dnia 09.07.2019 r.

zgłoszenie A / akceptacja

A1A/AP/2236/2020 z dnia 07.09.2020 r.

O.Ł.KP6.A1A.4170.166.2020.5.SP z dnia 18.09.2020r.

PA

Projekt Aneksu 2 do Umowy nr 046/M/2D7N/2018 z dnia 09.07.2019 r.

zgłoszenie PA / akceptacja

A1A/BS/2534/2020 z dnia 18.11.2020 r.

O.Ł.KP6.A1A.4170.166.2020.6.SP z dnia 27.11.2020r.

A

Aneks nr 2 do Umowy nr 046/M/2D7N/2018 z dnia 09.07.2019 r.

zgłoszenie A / akceptacja

A1A/BS/2570/2020 z dnia 30.11.2020 r.

O.Ł.KP6.A1A.4170.166.2020.7.SP z dnia 15.12.2020r.

PA

Projekt Aneksu 3 do Umowy nr 046/M/2D7N/2018 z dnia 09.07.2019 r.

zgłoszenie PA / uwagi

A1A/BS/WZP_55_R26/2021 z dnia 29.06.2021 r.

O.Ł.KP6.A1A.4170.166.2021.8.SP z dnia 20.07.2021r.

PA

Projekt Aneksu 3 do Umowy nr 046/M/2D7N/2018 z dnia 09.07.2019 r.

uzupełnienie PA

A1A/BS/WZP_55_R27/2021 z dnia 21.07.2021 r.

A

Aneks nr 3 do Umowy nr 046/M/2D7N/2018 z dnia 09.07.2019 r.

zgłoszenie A /

A1A/BS/WZP_55_R28/2021 z dnia 27.07.2021 r.

Dalszy podwykonawca
Mil Constructrion Sp. z o.o. sp. k.

PU

Umowa nr 0001/BXA1SPK/2020

zgłoszenie PU / uwagi

A1A/AP/1854/2020 z dnia 21.05.2020 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.293.2020.1.SP z dnia 01.06.2020r.

Aktualizacja projektu Umowa nr 0001/BXA1SPK/2020

zgłoszenie aktualizacji PU/ akceptacja

A1A/AP/1919/2020 z dnia 08.06.2020 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.293.2020.2.SP z dnia 22.06.2020r.

U

 Umowa nr 0001/BXA1SPK/2020 z dnia 01.07.2020r.

zgłoszenie  U/ akceptacja

A1A/AP/1985/2020 z dnia 01.07.2020 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.293.2020.3.SP z dnia 14.07.2020r.

13.

Keller - Polska
sp. z o .o.

PU

Projekt Umowy nr 045/M/2D7N/2018

roboty związane z posadowieniem obiektów WA-289, WD-293, WA-294, WA-296 oraz PZDZs-4

zgłoszenie PU / uwagi

A1A/BS/544/2019 z dnia 10.06.2019 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.175.2019.1.SP z dnia 17.06.2019 r.

Uzupełnienie Projektu Umowy

uzupełnienie PU

A1A/BS/557/2019 z dnia 11.06.2019 r.

Aktualizacja Projektu Umowy

aktualizacja PU /
uwagi

A1A/BS/638/2019 z dnia 04.07.2019 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.175.2019.2.KK z dnia 18.07.2019 r.

U

Umowa nr 045/M/2D7N/2018 z dnia 22.07.2019 r.

przekazanie podpisanej U / akceptacja

A1A/BS/692/2019 z dnia 22.07.2019 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.175.2019.3.SP z dnia 01.08.2019 r.

PA

Projekt Aneksu do umowy nr 045/M/2D7N/2018 z dnia 22.07.2019 r.

rozszerzenie zakresu wzmocnienia podłoża w rejonie WA-296

zgłoszenie PA / akceptacja

A1A/BS/1170/2019 z dnia 16.12.2019 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.175.2019.4.WM z dnia 23.12.2019 r.

A

 Aneksu do umowy nr 045/M/2D7N/2018 z dnia 22.07.2019 r.

zgłoszenie A / zatwierdzenie

A1A/BS/1264/2020 z dnia 29.01.2020 r. (złożone 31.01.2020r.)

O.Ł.KP2.A1A.4170.175.2020.5.SP z dnia 05.02.2020 r.

14.

Ekotrex sp. z o.o.

PU

Projekt Umowy nr 064/U/2D7N/2018

przebudowa drenażu rozlicznego

zgłoszenie PU / brak uwag

 A1A/BS/579/2019 z dnia 18.06.2019 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.182.2019.1.SP z dnia 01.07.2019 r.

U

Umowa nr 064/U/2D7N/2018  z dnia 04.07.2019

przekazanie podpisanej U / akceptacja

A1A/BS/634/2019 z dnia 04.07.2019

O.Ł.KP2.A1A.4170.182.2019.2.SP z dnia 10.07.2019 r.

PA

Projekt Aneksu nr 1 do Umowy nr 064/U/2D7N/2018  z dnia 04.07.2019

przekazanie PA/akceptacja

A1A/AP/1659/2020 z dnia 08.04.2020r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.182.2020.3.SP z dnia 23.04.2020r.

A

 Aneks nr 1 do Umowy nr 064/U/2D7N/2018  z dnia 04.07.2019

przekazanie A/ akceptacja

A1A/AP/1739/2020 z dnia 24.04.2020r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.182.2020.4.SP z dnia 05.05.2020r.

15.

Rafbud Mosty
sp. z o.o.

PU

Projekt Umowy nr 059/M/2D7N/2018

roboty budowlane zbrojarsko-ciesielskie (dotyczy obiektów WD-288, PZSDz-4, WD-293)

zgłoszenie PU / brak uwag

A1A/BS/587/2019 z dnia 19.06.2019 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.183.2019.1.SP z dnia 01.07.2019 r.

U

Umowa nr 059/M/2D7N/2018 z dnia 12.08.2019 r.

przekazanie podpisanej U / akceptacja

A1A/BS/747/2019 z dnia 12.08.2019 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.183.2019.2.SP z dnia 27.08.2019

PA

Aneks nr 1 do Umowy 059/M/2D7N/2018 z dnia 12.08.2019 r.

zgłoszenie PA / brak uwag

A1A/BS/1018/2019 z dnia 30.10.2019 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.183.2019.3.SP z dnia 12.11.2019r.

PA

Aneks nr 1 do Umowy 059/M/2D7N/2018 z dnia 12.08.2019 r. (zmiana projektu)

zgłoszenie PA / akceptacja

A1A/AP/1384/2020 z dnia 28.02.2020 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.183.2020.4.SP z dnia 09.03.2020 r.

A

Aneks nr 1 z dnia 09.03.2020 r. do Umowy 059/M/2D7N/2018 z dnia 12.08.2019 r.

przekazanie  A / akceptacja

A1A/AP/1435/2020 z dnia 09.03.2020 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.183.2020.5.SP z dnia 16.03.2020 r.

16.

B2 sp. z o.o.

PU

Projekt Umowy nr 071/M/2D7N/2018

dostawa i montaż łożysk mostowych na obiektach inżynierskich

zgłoszenie PU / uwagi

A1A/BS/722/2019 z dnia 01.08.2019 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.200.2019.1.SP z dnia 14.08.2019 r.

U

Umowa nr 071/M/2D7N/2018 z dnia 19.08.2019 r.

przekazanie podpisanej U / akceptacja

A1A/BS/761/2019 z dnia 19.08.2019 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.200.2019.2.SP z dnia 30.08.2019

PA

Aneks nr 1 do Umowy 071/M/2D7N/2018

zgłoszenie PA / brak uwag

A1A/BS/944/2019 z dnia 09.10.2019 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.200.2019.3.SP z dnia 25.10.2019

A

Aneks nr 1 do Umowy 071/M/2D7N/2018 z dnia 29.10.2019 r.

przekazanie podpisanego A / akceptacja

A1A/BS/1008/2019 z dnia 29.10.2019 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.200.2019.4.SP z dnia 12.11.2019r.

PA

Projekt Aneksu nr 2 do Umowy 071/M/2D7N/2018 z dnia 19.08.2019r.

zgłoszenie PA / akceptacja

A1A/AP/1350/2020 z dnia 18.02.2020 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.200.2020.5.SP z dnia 02.03.2020r.

A

Aneks nr 2 do Umowy 071/M/2D7N/2018 z dnia 29.10.2019 r.

przekazanie  A / akceptacja

A1A/AP/1410/2019 z dnia 05.03.2020 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.200.2020.6.SP z dnia 17.03.2020r.

17.

DARKBUD Dariusz Chojnacki

PU

Projekt Umowy nr 070/M/2D7N/2018

wykonanie izolacji na obiektach

zgłoszenie PU / uwagi

A1A/BS/777/2019 z dnia 21.08.2019 r.

Uzupełnienie Projektu Umowy

uzupełnienie PU / brak uwag

A1A/BS/794/2019 z dnia 27.08.2019 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.206.2019.1.SP z dnia 02.09.2019

U

Umowa nr 070/M/2D7N/2018 z dnia 24.09.2019 r.

przekazanie podpisanej U / akceptacja

A1A/BS/890/2019 z dnia 24.09.2019 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.206.2019.2.SP z dnia 30.10.2019

18.

ELEKTROMONTER Sp. z o.o.

PU

Projekt Umowy nr 079/U/2D7N/2018

przebudowa sieci sN i nN

zgłoszenie PU / brak uwag

A1A/BS/786/2019 z dnia 23.08.2019 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.207.2019.1.SP z dnia 03.09.2019

Uzupełnienie Projektu Umowy

aktualizacja PU / brak uwag

A1A/BS/965/2019 z dnia 15.10.2019 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.207.2019.2.SP z dnia 25.10.2019

U

Umowa nr 079/2D7N/2018 z dnia 29.10.2019 r.

przekazanie podpisanej U / akceptacja

A1A/BS/1012/2019 z dnia 29.10.2019 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.207.2019.3.SP z dnia 12.11.2019r.

19.

Secondo Silesia sp. z o.o.

PU

Projekt Umowy nr 083/2D7N/2018

Roboty kanalizacyjne

zgłoszenie PU / uwagi

A1A/BS/835/2019 z dnia 06.09.2019 r.

Uzupełnienie Projektu Umowy

uzupełnienie PU

A1A/BS/846/2019 z dnia 10.09.2019 r.

Aktualizacja Projektu Umowy

aktualizacja PU / brak uwag

A1A/BS/860/2019 z dnia 12.09.2019 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.212.2019.1.SP z dnia 17.09.2019 r.

U

Umowa nr 083/2D7N/2018 z dnia 07.10.2019 r.

przekazanie podpisanej U / akceptacja

A1A/BS/934/2019 z dnia 08.10.2019 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.212.2019.1.SP z dnia 18.10.2019 r.

Inwentaryzacja robót budowlanych w ramach Umowy nr 083/2D7N/2018 (wykonanych do dnia 07.05.2021 r.)

odstąpienie od umowy

A1A/BS/WZP_233_R5/2021 z dnia 11.06.2021 r.

20.

Furel Inwestycje Sp. z o.o.

PU

Projekt Umowy nr 084/2D7N/2018

Roboty teletechniczne

zgłoszenie PU / brak uwag

A1A/BS/836/2019 z dnia 06.09.2019 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.211.2019.1.SP z dnia 17.09.2019 r.

U

Umowa nr 084/2D7N/2018 z dnia 29.10.2019 r.

przekazanie podpisanej U / akceptacja

A1A/BS/1010/2019 z dnia 29.10.2019 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.211.2019.2.SP z dnia 12.11.2019r.

PA

Projekt Aneksu do Umowy nr 084/2D7N/2018 z dnia 29.10.2019 r.

przekazanie PA / akceptacja

A1A/BS/WZP_234_R2/2021 z dnia 15.11.2021r.

O.Ł.KP6.A1A.4170.211.2021.3.SP z dnia 17.11.2021r.

A

Aneks  nr 1 do Umowy nr 084/2D7N/2018 z dnia 29.10.2019 r.

przekazanie A / akceptacja

A1A/BS/WZP_234_R3/2021 z dnia 17.11.2021r.

O.Ł.KP6.A1A.4170.211.2021.4.SP z dnia 23.11.2021r.

21.

PRO-BUD Andrzej Jezionek

PU

Projekt Umowy nr 087/2D7N/2018

Montaż przepustów

zgłoszenie PU / brak uwag

A1A/BS/896/2019 z dnia 25.09.2019 r.

U

Umowa nr 087/2D7N/2018 z dnia 30.09.2019 r.

przekazanie podpisanej U / akceptacja

A1A/BS/917/2019 z dnia 03.10.2019 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.215.2019.1.SP z dnia 09.10.2019 r.

PA

Projekt Aneksu nr 1 do Umowy nr 087/2D7N/2018 z dnia 30.09.2019 r.

przekazanie PA / akceptacja

A1A/BS/WZP_236_R2/2021 z dnia 17.12.2021r.

O.Ł.KP6.A1A.4170.215.2021.2.SP z dnia 21.12.2021r.

A

 Aneks nr 1 z dnia 19.01.2022r. do Umowy nr 087/2D7N/2018 z dnia 30.09.2019 r.

przekazanie A / akceptacja

A1A/BS/WZP_236_R3/2022 z dnia 19.01.2022r.

O.Ł.KP6.A1A.4170.215.2021.3.SP z dnia 31.01.2022r.

PA

Projekt Aneksu nr 2 do Umowy nr 087/2D7N/2018 z dnia 30.09.2019 r.

przekazanie PA /

A1A/BS/WZP_236_R4/2022 z dnia 20.01.2022r.

A

Aneks nr 2 do Umowy nr 087/2D7N/2018 z dnia 30.09.2019 r.

przekazanie A / akceptacja

A1A/BS/WZP_236_R5/2022 z dnia 02.02.2022r.

O.Ł.KP6.A1A.4170.215.2021.5.SP  z dnia 03.02.2022r.

22.

Energry System Toruń sp. z o.o.

PU

Projekt Umowy nr 029/2D7N/2018

Roboty budowalne w zakresie przebudowy kolizji wysokiego ciśnienia oraz rurociągu paliwowego

zgłoszenie PU / brak uwag

A1A/BS/935/2019 z dnia 08.10.2019 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.220.2019.1.SP z dnia 22.10.2019 r.

U

Umowa nr 029/U/2D7N/2018 z dnia 13.11.2019 r.

przekazanie podpisanej U / akceptacja z uwagą

A1A/BS/1064/2019 z dnia 13.11.2019 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.220.2019.2.SP z dnia 20.11.2019r.

Dalszy podwykonawca
M.T.J. Piekarscy s.c.

PU

Umowa nr 029/U/2D7N/2018 z dnia 13.11.2019 r.

przekazanie PU / uwagi

A1A/BS/1465/2020 z dnia 16.03.2020 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.273.2020.1.SP z dnia 27.03.2020 r.

22.

Freyssinet Polska sp. z o.o.

PU

Projekt Umowy nr 085/2D7N/2018

Roboty budowalne w zakresie sprężania obiektów inżynierskich

zgłoszenie PU / uwagi

A1A/BS/937/2019 z dnia 08.10.2019 r.

Uzupełnienie Projektu Umowy

uzupełnienie PU / brak uwag

A1A/BS/952/2019 z dnia 11.10.2019 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.218.2019.1.SP z dnia 22.10.2019 r.

Aktualizacja Projektu Umowy

aktualizacja PU / akceptacja

A1A/BS/1227/2020 z dnia 08.01.2020 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.218.2020.2.SP z dnia 22.01.2020r.

U

Umowa nr 085/2D7N/2018 z dnia 14.02.2020 r.

zgłoszenie U /akceptacja

A1A/AP/1340/2020 z dnia 14.02.2020 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.218.2020.3.SP z dnia 21.02.2020r.

PA

Aneks nr 1 do Umowy nr 085/2D7N/2018 z dnia 14.02.2020 r.

zgłoszenie PA/

A1A/BS/WZP_15_R4/2021 z dnia 22.06.2021 r.

23.

Płacheta Krzysztof "OGRÓD MARZEŃ"

PU

Projekt Umowy nr 089/2D7N/2018

Roboty budowalne - wykonanie zakresu robót związanych ze zbiornikami retencyjnymi

zgłoszenie PU / akceptacja

A1A/BS/958/2019 z dnia 14.10.2019 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.221.2019.1.SP z dnia 25.10.2019 r.

U

Umowa nr 089/2D7N/2018 z dnia 30.10.2019 r.

przekazanie podpisanej U / akceptacja

A1A/BS/1016/2019 z dnia 30.10.2019 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.221.2019.2.SP z dnia 12.11.2019r.

PA

Projekt Aneksu nr 1 do Umowy nr 089/2D7N/2018 z dnia 30.10.2019 r.

zgłoszenie PA /
akceptacja

A1A/AP/1358/2019 z dnia 19.02.2020 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.221.2020.3.SP z dnia 06.03.2020 r.

A

Aneks nr 1 z dnia 09.03.2020r. do Umowy nr 089/2D7N/2018 z dnia 30.10.2019 r.

zgłoszenie A /
akceptacja

A1A/AP/1434/2020 z dnia 09.03.2020 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.221.2020.4.SP z dnia 16.03.2020 r.

PA

Projekt Aneksu nr 2 do Umowy nr 089/2D7N/2018 z dnia 30.10.2019 r.

zgłoszenie PA / akceptacja

A1A/AP/1660/2020 z dnia 08.04.2020 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.221.2020.5.SP z dnia 23.04.2020r.

A

Aneks nr 2 do Umowy nr 089/2D7N/2018 z dnia 30.10.2019 r.

zgłoszenie A / akceptacja

A1A/AP/1737/2020 z dnia 24.04.2020 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.221.2020.6.SP z dnia 05.05.2020r

PA

Projekt Aneksu nr 3 do Umowy nr 089/2D7N/2018 z dnia 30.10.2019 r.

zgłoszenie PA / uwagi

A1A/AP/WZP_R6/2021 z dnia 16.07.2021 r.

O.Ł.KP.A1A.4170.221.2020.7.UW z dnia 30.07.2021 r.

Projekt Aneksu nr 3 do Umowy nr 089/2D7N/2018 z dnia 30.10.2019 r.

zgłoszenie PA / uwagi

A1A/BS/WZP_37_R7/2021 z dnia 11.08.2021 r.

O.Ł.KP6.A1A.4170.221.2021.8.SP z dnia 24.08.2021 r.

Projekt Aneksu nr 3 do Umowy nr 089/2D7N/2018 z dnia 30.10.2019 r.

zgłoszenie PA /

A1A/BS/WZP_37_R8/2021 z dnia 16.08.2021 r.

PA

Projekt Aneksu nr 4 do Umowy nr 089/2D7N/2018 z dnia 30.10.2019 r.

zgłoszenie PA / akceptacja

A1A/BS/WZP_37_R9/2021 z dnia 25.10.2021 r.

O.Ł.KP6.A1A.4170.221.2021.9.SP z dnia 04.11.2021r.

A

 Aneks nr 4 do Umowy nr 089/2D7N/2018 z dnia 30.10.2019 r.

zgłoszenie A / akcpetacja

A1A/BS/WZP_37_R10/2021 z dnia 10.11.2021 r.

O.Ł.KP6.A1A.4170.221.2021.10.SP z dnia 17.11.2021r.

PA

 Projekt Aneksu nr 5 do Umowy nr 089/2D7N/2018 z dnia 30.10.2019 r.

zgłoszenie PA /  akceptacja

A1A/BS/WZP_37_R11/2022 z dnia 31.01.2022 r.

O.Ł.KP6.A1A.4170.221.2021.11.SP z dnia 03.02.2022r.

A

 Aneks nr 5 do Umowy nr 089/2D7N/2018 z dnia 30.10.2019 r.

zgłoszenie A / akceptacja 

A1A/BS/WZP_37_R12/2022 z dnia 07.03.2022 r.

O.ŁP.KP6.A1A.4170.221.2021.12.SP z dnia 07.03.2022r.

PA

 Projekt Aneksu nr 6 do Umowy nr 089/2D7N/2018 z dnia 30.10.2019 r.

zgłoszenie PA /  akceptacja

A1A/BS/WZP_37_R13/2022 z dnia 14.07.2022 r.

O.ŁO.KP6.A1A.4170.221.2021.13.SP z dnia 27.07.2022r.

A

 Aneks nr 6 do Umowy nr 089/2D7N/2018 z dnia 30.10.2019 r.

zgłoszenie A /akceptacja 

A1A/BS/WZP_37_R14/2022 z dnia 27.07.2022 r.

O.ŁO.KP6.A1A.4170.221.2021.14.SP z dnia 01.08.2022r.

24.

EWMAR-BUD Ewelina Szywalska

PU

Projekt Umowy nr 090/2D7N/2018

Roboty budowalne - wykonanie zakresu robót związanych ze zbiornikami retencyjnymi

zgłoszenie PU / uwagi

A1A/BS/961/2019 z dnia 14.10.2019 r.

Uzupełnienie Projektu Umowy

uzupełnienie PU / brak uwag

A1A/BS/988/2019 z dnia 23.10.2019 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.222.2019.1.SP z dnia 25.10.2019 r.

U

Umowa nr 090/2D7N/2018 z dnia 13.11.2019 r.

przekazanie podpisanej U / akceptacja

A1A/BS/1063/2019 z dnia 13.11.2019 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.222.2019.2.SP z dnia 25.10.2019 r.

PA

Projekt Aneksu nr 1 do Umowy nr 090/2D7N/2018 z dnia 13.11.2019 r.

zgłoszenie PA /akceptacja

A1A/AP/1661/2020 z dnia 08.04.2020 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.222.2020.3.SP z dnia 23.04.2020r.

A

Aneks nr 1 do Umowy nr 090/2D7N/2018 z dnia 13.11.2019 r.

zgłoszenie A / akceptacja

A1A/AP/1734/2020 z dnia 24.04.2020 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.222.2020.4.SP z dnia 05.05.2020r.

PA

Projekt Aneksu nr 2 do Umowy nr 090/2D7N/2018 z dnia 13.11.2019 r.

zgłoszenie PA /akceptacja

A1A/AP/WZP_83_R5/2021 z dnia 06.05.2020 r.

O.Ł.KP6.A1A.4170.222.2021.5.SP z dnia 24.05.2021 r.

A

Aneks nr 2 do Umowy nr 090/2D7N/2018 z dnia 13.11.2019 r.

zgłoszenie A /

A1A/AP/WZP_83_R6/2021 z dnia 24.05.2020 r.

26.

Masdrog Sp. z o.o.

PU

Projekt Umowy nr 094/2D7N/2018

Roboty budowalne - wykonanie warstwy wiążącej oraz ścieralnej

zgłoszenie PU /

A1A/BS/1019/2019 z dnia 30.10.2019 r.

Uzupełnienie Projektu Umowy

uzupełnienie PU / akceptacja

A1A/BS/1065/2019 z dnia 12.11.2019 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.228.2019.1.SP z dnia 14.11.2019r.

U

 Umowa nr 094/2D7N/2018 z dnia 26.11.2019r.

zgłoszenie / akceptacja

A1A/BS/1130/2019 z dnia 02.12.2019 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.228.2019.2.WM z dnia 16.12.2019 r.

PA

 Projekt Aneksu do Umowy nr 094/2D7N/2018 z dnia 26.11.2019r.

zgłoszenie PA / akceptacja

A1A/BS/1171/2019 z dnia 16.12.2019 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.228.2019.3.WM z dnia 23.12.2019 r.

A

 Aneks nr 1 z dnia 09.01.2020 r do Umowy nr 094/2D7N/2018 z dnia 26.11.2019r.

zgłoszenie A / akceptacja

A1A/BS/1195/2020 z dnia 09.01.2020 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.228.2020.4.WM z dnia 17.01.2020 r.

PA

Aneks nr 2 do Umowy nr 094/2D7N/2018 z dnia 26.11.2019 r.

zgłoszenie PA/ akceptacja

A1A/BS/WZP_54_R5/2021 z dnia 22.06.2021 r.

 O.Ł.KP6.A1A.4170.228.2021.5.SP z dnia 07.07.2021r.

A

Aneks nr 2 do Umowy nr 094/2D7N/2018 z dnia 26.11.2019 r.

zgłoszenie A/ akceptacja

A1A/BS/WZP_54_R6/2021 z dnia 12.07.2021 r.

O.Ł.KP6.A1A.4170.228.2021.6.UW z dnia 27.07.2021r.

27.

Menard Polska Sp. z o.o.

PU

Projekt Umowy nr 088/2D7N/2018

Roboty budowalne - wzmocnienie podłoża za pomocą kolumn DSM

zgłoszenie PU / akceptacja z uwagą

A1A/BS/1041/2019 z dnia 05.11.2019 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.231.2019.1.SP z dnia 14.11.2019r.

U

Umowa nr 088/2D7N/2018 z dnia 18.11.2019 r.

przekazanie podpisanej U / akceptacja

A1A/BS/1088/2019 z dnia 19.11.2019 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.231.2019.2.SP z dnia 28.11.2019r.

PA

 Projekt Aneksu nr 1 do Umowy nr 088/2D7N/2018 z dnia 18.11.2019r.

zgłoszenie PA /

A1A/BS/1337/2020 z dnia 14.02.2020 r.

A

Aneks nr 1 z dnia 14.02.2020r. do Umowy nr 088/2D7N/2018 z dnia 18.11.2019r.

zgłoszenie A /
akceptacja

A1A/BS/1354/2020 z dnia 19.02.2020 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.231.2020.3.SP z dnia 02.03.2020 r.

28.

R.D.M. Śródmieście Sp. z o.o.

PU

Projekt Umowy nr 095/2D7N/2018

Roboty budowalne - nawierzchnia z asfaltu lanego - obiekty inżynierskie

zgłoszenie PU / uwagi

A1A/BS/1061/2019 z dnia 12.11.2019 r.

A1-A/IK/BUICH/PW/628/2019 z dnia 15.11.2019r.

Uzupełnienie Projektu Umowy

uzupełnienie PU / akceptacja

A1A/BS/1067/2019 z dnia 14.11.2019 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.232.2019.1.SP z dnia 20.11.2019r.

Aktualizacja projektu Umowy nr 095/2D7N/2018

zgłoszenie aktualizacji PU / akceptacja

A1A/AP/1454/2020 z dnia 16.03.2020 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.232.2020.SP z dnia 26.03.2020 r.

U

 Umowa nr 095/2D7N/2018 z dnia 30.03.2020r.

zgłoszenie U /
akceptacja

A1A/AP/1533/2020 z dnia 30.03.2020r. r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.232.2020.3.SP z dnia 07.04.2020r.

29.

Zakład Budownictwa Wodnego BUD-WOD Sp. z o.o.

PU

Projekt Umowy nr 099/2D7N/2018

Roboty budowalne - wykonanie robót związanych ze zbiornikami retencyjnymi

zgłoszenie PU / akceptacja

A1A/BS/1068/2019 z dnia 14.11.2019 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.234.2019.1.WM z dnia 28.11.2019r.

U

 Umowa nr 099/2D7N/2018 z dnia 16.12.2019r.

zgłoszenie / akceptacja

A1A/BS/1167/2019 z dnia 16.12.2019 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.234.2019.2.WM z dnia 23.12.2019 r.

PA

Projekt Aneksu nr 1 Umowa nr 099/2D7N/2018 z dnia 16.12.2019r.

zgłoszenie PA / akceptacja

A1A/AP/1549/2020 z dnia 01.04.2020 r.

O.Ł.KP.A1A.4170.234.2020.3.SP z dnia 17.04.2020r.

A

Aneks nr 1 Umowa nr 099/2D7N/2018 z dnia 16.12.2019r.

zgłoszenie A / akceptacja

A1A/AP/1720/2020 z dnia 21.04.2020 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.234.2020.4.SP z dnia 29.04.2020r.

PA

Projekt Aneksu nr 2 Umowa nr 099/2D7N/2018 z dnia 16.12.2019r.

zgłoszenie PA / akceptacja

A1A/BS/WZP_75_R4/2021 z dnia 08.11.2021 r.

O.Ł.KP6.A1A.4170.234.2021.5.SP z dnia 15.11.2021r.

A

Aneks nr 2 Umowa nr 099/2D7N/2018 z dnia 16.12.2019r.

zgłoszenie A / akceptacja

A1A/BS/WZP_75_R5/2021 z dnia 24.11.2021 r.

O.Ł.KP6.A1A.4170.234.2021.6.SP z dnia 30.11.2021r.

31.

Przedsiębiorstwo Handolowo-Usługowe KADAKRYL - Michał Jurewicz

PU

Projekt Umowy nr 104/2D7N/2018

Roboty budowalne - Zabezpieczenie powierzchni betonowych

zgłoszenie PU / akceptacja

A1A/BS/1114/2019 z dnia 28.11.2019 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.241.2019.1.WM z dnia 13.12.2019 r.

U

 Umowa nr 104/2D7N/2018 z dnia 20.01.2020r.

zgłoszenie U / akceptacja

A1A/BS/1240/2020 z dnia 20.01.2020 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.241.2019.2.SP z dnia 30.01.2020r.

PA

Projekt Aneksu nr 1 do Umowy nr 104/2D7N/2018 z dnia 20.01.2020r.

zgłoszenie PA / zatwierdzenie

A1A/AP/1244/2020 z dnia 22.01.2020 r.

O.Ł.LP2.A1A.4170.241.2020.3.SP z dnia 11.02.2020r.

A

Aneksu nr 1 z dnia 04.02.2020r. do Umowy nr 104/2D7N/2018 z dnia 20.01.2020r.

zgłoszenie A /

A1A/AP/1285/2020 z dnia 04.02.2020 r.

PA

Projekt Aneksu nr 2  do Umowy nr 104/2D7N/2018 z dnia 20.01.2020r.

zgłoszenie PA / uwagi

A1A/BS/WZP_5_R4/2022 z dnia 18.05.2022 r.

O.ŁO.KP6.A1A.4170.241.2022.5.SP z dnia 30.05.2022r.

PA

Projekt Aneksu nr 2  do Umowy nr 104/2D7N/2018 z dnia 20.01.2020r.

zgłoszenie PA / brak akceptacji

A1A/BS/WZP_5_R5/2022 z dnia 02.08.2022 r.

O.ŁO.KP6.A1A.4170.241.2022.6.UW z dnia 10.08.2022r.

31.

IBM Rafbud Mosty Sp. z o.o. Sp. k.

PU

Projekt Umowy nr 109/2D7N/2018

Roboty budowalne - zbrojarsko ciesielskie

zgłoszenie PU / akceptacja

A1A/BS/1169/2019 z dnia 16.12.2019 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.243.2019.1.WM z dnia 23.12.2019 r.

Aktualizacja Projektu Umowy nr 109/2D7N/2018

zgłoszenie PU /

A1A/BS/1481/2020 z dnia 20.03.2020 r.

U

Umowa nr 109/2D7N/2018 z dnia 06.04.2020r.

zgłoszenie U / akceptacja

A1A/AP/1564/2020 z dnia 06.04.2020 r.

O.Ł.KP.A1A.4170.243.2020.3.SP z dnia 16.04.2020r.

32.

Krzysztof Nyga KN-System

PU

Projekt Umowy nr 108/2D7N/2018

Roboty budowalne - zbrojarsko ciesielskie

zgłoszenie PU / akceptacja

A1A/BS/1179/2019 z dnia 20.12.2019 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.245.2020.1.WM z dnia 02.01.2020r.

U

 Umowa nr 108/2D7N/2018 z dnia 15.01.2020r.

zgłoszenie U / akceptacja

A1A/BS/1229/2020 z dnia 16.01.2020 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.245.2020.2.SP z dnia 20.01.2020r.

PA

Projekt Aneksu nr 1 do Umowy nr  108/2D7N/2018 z dnia 14.04.2020r.

zgłoszenie PA / akceptacja

A1A/1667/2020 z dnia 16.01.2020 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.245.2020.3.SP z dnia 28.04.2020r.

A

Aneks nr 1 do Umowy nr  108/2D7N/2018 z dnia 14.04.2020r.

zgłoszenie A / akceptacja

A1A/1802/2020 z dnia 11.05.2020 r.

O.Ł.LP2.A1A.4170.245.2020.4.SP z dnia 19.05.2020r.

33.

Elektromonter sp. z o.o. sp.k.

PU

Projekt Umowy nr 91/2D7N/2018

Roboty budowalne - Oświetlenie i zasilanie

zgłoszenie PU / akceptacja

A1A/BS/1192/2020 z dnia 08.01.2020 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.249.2020.1.WM z dnia 17.01.2020 r.

U

Umowy nr 91/2D7N/2018 z dnia 21.01.2020r.

zgłoszenie U / akceptacja

A1A/BS/1241/2020 z dnia 21.01.2020 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.249.2020.2.SP z dnia 27.01.2020 r.

A

Aneks nr 1 do Umowy nr 91/2D7N/2018 z dnia 21.01.2020r.

zgłoszenie A / akceptacja

A1A/BS/WZP_R6/2021 z dnia 23.09.2021 r.

O.Ł.KP6.A1A.4170.249.2021.3.SP z dnia 28.09.2021 r.

A

Aneks nr 1 do Umowy nr 91/2D7N/2018 z dnia 21.01.2020r.

zgłoszenie A / akceptacja 

A1A/BS/WZP_6_R3/2021 z dnia 30.09.2021 r.

O.Ł.KP6.A1A.4170.249.2021.4.SP z dnia 05.10.2021r.

34.

Stal-Bud sp. z o.o.

PU

Projekt Umowy nr 107/2D7N/2018

Roboty budowalne - dostawa i montaż balustrad na obiektach inżynierskich

zgłoszenie PU / akceptacja

A1A/BS/1224/2020 z dnia 15.01.2020 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.254.2020.1.WM z dnia 22.01.2020 r.

Uzupełnienie Projektu Umowy

uzupełnienie PU /

A1A/BS/1232/2020 z dnia 17.01.2020 r.

Aktualizacja Projektu Umowy nr 107/2D7N/2018

aktualizacja PU / akceptacja

A1A/BS/1330/2020 z dnia 11.02.2020 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.254.2020.2.SP z dnia 18.02.2020r.

U

Umowa nr 107/2D7N/2018 z dnia 20.02.2020r.

zgłoszenie U / akceptacja z uwagami

A1A/BS/1453/2020 z dnia 16.03.2020 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.254.2020.3.SP z dnia 03.03.2020r.

PA

Projekt Aneksu nr 1 do Umowa nr 107/2D7N/2018 z dnia 20.02.2020r.

zgłoszenie PA / akceptacja

A1A/BS/1361/2020 z dnia 16.03.2020 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.254.2020.4.SP z dnia 26.03.2020 r.

A1A/AP/1727/2020 z dnia 21.04.2020 r.

A

Aneks nr 1 do Umowy nr 107/2D7N/2018 z dnia 20.02.2020r.

zgłoszenie A/akceptacja

A1A/AP/1678/2020 z dnia 14.04.2020 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.254.2020.5.SP z dnia 27.04.2020r.

PA

 Projekt Aneks nr 2 do Umowy nr 107/2D7N/2018 z dnia 20.02.2020r.

zgłoszenie PA/ akceptacja

A!A/BS/WZP/31_R6/2021 z dnia 27.10.2021r.

O.Ł.KP6.A1A.4170.254.2021.6.SP z dnia 05.11.2021r.

A

 Aneks nr 2 do Umowy nr 107/2D7N/2018 z dnia 20.02.2020r.

zgłoszenie A/ akceptacja

A!A/BS/WZP/31_R7/2021 z dnia 10.11.2021r.

O.Ł.KP6.A1A.4170.254.2021.7.SP z dnia 16.11.2021r.

PA

 Projekt Aneks nr 3 do Umowy nr 107/2D7N/2018 z dnia 20.02.2020r.

zgłoszenie PA/ akceptacja

A!A/BS/WZP/31_R8/2021 z dnia 01.03.2022r.

O.ŁO.KP6.A1A.4170.254.2022.8.SP z dnia 04.03.2022r.

A

 Aneks nr 3 do Umowy nr 107/2D7N/2018 z dnia 20.02.2020r.

zgłoszenie A/ akceptacja 

A!A/BS/WZP/31_R9/2021 z dnia 07.03.2022r.

O.ŁO.KP6.A1A.4170.254.2022.9.SP z dnia 10.03.2022r.

35.

MOSTO-BUD Magorzata Świtas

PU

Projekt Umowy nr 112/2D7N/2018

Roboty budowalne - montaż zbrojenia prefabrykowanego

zgłoszenie PU / akceptacja

A1A/BS/1226/2020 z dnia 15.01.2020 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.251.2020.1.WM z dnia 21.01.2020r.

Uzupełnienie Projektu Umowy

uzupełnienie PU /

A1A/BS/1251/2020 z dnia 23.01.2020 r.

Aktualizacja Projektu Umowy nr 112/2D7N/2018

aktualizacja PU / uwagi

A1A/BS/1382/2019 z dnia 27.02.2020 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.251.2020.2.SP z dnia 05.03.2020 r.

U

Umowa nr 112/2D7N/2018 z dnia 11.03.2020r.

zgłoszenie U / akceptacja

A1A/AP/1440/2020 z dnia 12.03.2020 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.251.2020.3.SP z dnia 23.03.2020 r.

36.

SEMAKOP SŁAWOMIR KUTA

PU

Projekt Umowy nr 114/2D7N/2018

Roboty budowalne - roboty ziemne na obiektach inżynierskich

zgłoszenie PU / akceptacja

A1A/BS/1230/2020 z dnia 16.01.2020 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.252.2020.1.WM z dnia 22.01.2020r.

U

Umowa nr 114/2D7N/2018 z dnia 02.04.2020r.

zgłoszenie U / akceptacja

A1A/BS/1289/2020 z dnia 04.02.2020 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.252.2020.2.SP z dnia 14.02.2020r.

PA

Projekt Aneksu nr 1 do Umowy nr 114/2D7N/2018 z dnia 02.04.2020r.

zgłoszenie PA/ akceptacja

A1A/AP/2436/2020 z dnia 26.10.2020 r.

O.Ł.KP6.A1A.4170.252.2020.3.SP z dnia 09.11.2020r.

A

 Aneksu nr 1 do Umowy nr 114/2D7N/2018 z dnia 02.04.2020r.

zgłoszenie A/ akceptacja

A1A/AP/2517/2020 z dnia 16.11.2020 r.

O.Ł.KP6.A1A.4170.252.2020.4.SP  z dnia 27.11.2020r.

PA

 Projekt Aneksu nr 2 do Umowy nr 114/2D7N/2018 z dnia 02.04.2020r.

zgłoszenie PA/  akceptacja

A1A/AP/2606/2020 z dnia 04.12.2020 r.

O.Ł.KP6.A1A.4170.252.2020.5.SP z dnia 15.12.2020r.

A

Aneks nr 2 do Umowy nr 114/2D7N/2018 z dnia 02.04.2020r.

zgłoszenie A/ akceptacja

A1A/AP/2653/2020 z dnia 16.12.2020 r.

O.Ł.KP6.A1A.4170.252.2020.6.WM z dnia 23.12.2020r.

PA

 Projekt Aneksu nr 3 do Umowy nr 114/2D7N/2018 z dnia 02.04.2020r.

zgłoszenie PA/ akceptacja

A1A/AP/WZP_14_R6/2021 z dnia 15.04.2021r.

O.Ł.KP6.A1A.4170.252.2021.7.SP z dnia 22.04.2021 r.

A

Aneks nr 3 do Umowy nr 114/2D7N/2018 z dnia 02.04.2020r.

zgłoszenie A/ akceptacja

A1A/AP/WZP_14_R7/2021 z dnia 29.04.2021 r.

O.Ł.KP6.A1A.4170.252.2021.8.SP z dnia 13.05.2021r.

37.

Budorealizacja sp. z o.o. sp.k.

PU

Projekt Umowy nr 096/2D7N/2018

Roboty budowalne - roboty ziemne

zgłoszenie PU / uzupełnienie / uwagi

A1A/BS/1245/2020 z dnia 22.01.2020 r.

Uzupełnienie Projektu Umowy

A1A/BS/1250/2020 z dnia 23.01.2020 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.257.2020.1.WM z dnia 28.01.2020r.

U

Umowa nr 096/2D7N/2018 z dnia 29.01.2020r.

zgłoszenie U / akceptacja

A1A/BS/1266/2020 z dnia 29.01.2020 r. (złożono 31.01.2020r.)

O.Ł.KP2.A1A.4170.257.2020.3.SP z dnia 07.02.2020r.

PA

Projekt Aneksu nr 1 do Umowy nr 096/2D7N/2018 z dnia 29.01.2020r.

zgłoszenie PA / akceptacja

A1A/BS/1266/2020 z dnia 29.01.2020 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.257.2020.2.SP z dnia 31.01.2020r.

A

 Aneksu nr 1 z dnia 04.02.2020r  do Umowy nr 096/2D7N/2018 z dnia 29.01.2020r.

zgłoszenie A / akceptacja

A1A/AP/1284/2020 z dnia 04.02.2020 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.257.2020.3.SP z dnia 07.02.2020r.

38.

FBSERWIS S.A.

PU

Projekt Umowy nr 119/2D7N/2018

Roboty budowalne - rozbiórka barier enegrochłonnych z odwozem

zgłoszenie PU / uwagi

A1A/BS/1246/2020 z dnia 22.01.2020 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.255.2020.1.WM z dnia 27.01.2020r.

Aktualizacja Projektu Umowy nr 119/2D7N/2018

zgłoszenie aktualizacji PU / akceptacja

A1A/BS/1296/2020 z dnia 05.02.2020 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.255.2020.2.SP z dnia 10.02.2020r.

U

Umowa nr 119/2D7N/2018 z dnia 25.02.2020r.

zgloszenie U /
akceptacja

A1A/BS/1378/2020 z dnia 25.02.2020 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.255.2020.3.SP z dnia 02.03.2020r.

39.

SGD PRO sp. z o.o.

PU

Projekt Umowy nr 116/2D7N/2018

Roboty budowalne - wykonanie ekranów akustycznych

zgłoszenie PU / akceptacja

A1A/BS/1292/2020 z dnia 05.02.2020 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.259.2020.1.SP z dnia 12.02.2020r.

U

Umowa nr 116/2D7N/2018 z dnia 02.03.2020r.

zgłoszenie U /
uwagi

A1A/AP/1392/2020 z dnia 02.03.2020 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.259.2020.2.SP z dnia 11.03.2020 r.

PA

Projekt Aneksu nr 1 do Umowy nr 116/2D7N/2018 z dnia 02.03.2020r.

zgłoszenie PA /
akceptacja

A1A/AP/1452/2020 z dnia 16.03.2020 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.259.2020.3.SP z dnia 26.03.2020 r.

A

Aneks nr 1 do Umowy nr 116/2D7N/2018 z dnia 02.03.2020r.

zgłoszenie A/akceptacja

A1A/AP/1538/2020 z dnia 01.04.2020 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.259.2020.4.SP z dnia 07.04.2020r.

PA

Projekt Aneksu nr 2 do Umowy nr 116/2D7N/2018 z dnia 02.03.2020r.

zgłoszenie PA/ akceptacja

A1A/BS/WZP_27_R7/2020 z dnia 15.10.2021 r.

O.Ł.KP6.A1A.4170.259.2021.5.MM z dnia 26.10.2021r.

A

 Aneks nr 2 do Umowy nr 116/2D7N/2018 z dnia 02.03.2020r.

zgłoszenie A/ akceptacja

A1A/BS/WZP_27_R8/2020 z dnia 27.10.2021 r.

 O.Ł.KP6.A1A.4170.259.2021.6.SP z dnia 03.11.2021r.

PA

Projekt Aneksu nr 3 do Umowy nr 116/2D7N/2018 z dnia 02.03.2020r.

zgłoszenie PA/  sprzeciw

A1A/BS/WZP_27_R9/2022 z dnia 07.04.2022 r.

O.ŁO.KP6.A1A.4170.259.2020.7.SP z dnia 11.04.2022r.

Projekt Aneksu nr 3 do Umowy nr 116/2D7N/2018 z dnia 02.03.2020r.

przekazanie wyjaśnienia/ sprzeciw

A1A/BS/WZP_27_R10/2022 z dnia 20.04.2022 r.

O.ŁO.KP6.A1A.4170.259.2020.8.SP z dnia 29.04.2022r.

39.1

dalszy Podwykonawca
Eniway Konstrukcje Sp. z o.o.

PU

Projekt Umowy nr 01/A1 TUSZYN/2020

Roboty budowalne - wykonanie ekranów akustycznych

zgłoszenie PU / uwagi

A1A/BS/1359/2020 z dnia 20.02.2020 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.265.2020.1.SP z dnia 04.03.2020 r.

Aktualizacja Projektu Umowy 01/A1 TUSZYN/2020

zgłoszenie PU / akceptacja

A1A/AP/1456/2020 z dnia 16.03.2020 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.265.2020.2.SP z dnia 27.03.2020 r.

U

Umowa nr 01/A1 TUSZYN/2020

zgłoszenie U /uwagi/ akceptacja

A1A/BS/2134/2020 z dnia 11.08.2020 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.265.2020.3.MW z dnia 18.08.2020 r.

 O.Ł.KP6.A1A.4170.265.2020.5.SP z dnia 18.09.2020r.

Odstąpenie od Umowy nr 01/A1 TUSZYN/2020

odstąpienie od umowy

A1A/BS/WZP_27_R6/2021 z dnia 22.09.2021 r.

PA

Projekt Aneksu nr 1 do Umowy 01/A1 TUSZYN/2020 z dnia

zgłoszenie PA / akceptacja

A1A/BS/2190/2020 z dnia 21.08.2020 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.265.2020.4.MW z dnia 27.08.2020 r.

A

 Aneks nr 1 do Umowy 01/A1 TUSZYN/2020 z dnia 10.08.2020r.

zgłoszenie A / akceptacja

A1A/AP/2246/2020 z dnia 08.09.2020 r.

 O.Ł.KP6.A1A.4170.265.2020.5.SP z dnia 18.09.2020r.

39.2

dalszy Podwykonawca
RMS Inwestycje sp. z o.o.

PU

Projekt Umowy nr 03/A1 TUSZYN/2020

Wykonanie ekranów akustycznych

zgłoszenie PU / uwagi

A1A/BS/WZP_27_R4/2021 z dnia 16.09.2021r.

O.Ł.KP6.A1A.4170.375.2021.1.SP (PRZEKAZANO A1-A/IK/BUICH/PW/1974/2021) z dnia 24.09.2021 r.

Uzupełnienie Projektu Umowy nr 03/A1 TUSZYN/2020

zgłoszenie PU / uwagi

A1A/BS/WZP_27_R5/2021 z dnia 21.09.2021r.

O.Ł.KP6.A1A.4170.375.2021.1.SP (PRZEKAZANO A1-A/IK/BUICH/PW/1974/2021) z dnia 24.09.2021 r.

40.

Tadex-Pol Park Technologiczny sp. z o.o.

PU

Projekt Umowy nr 123/2D7N/2018

Roboty budowalne - zakres zbrojarsko - ciesielski

zgłoszenie PU / uwagi

A1A/BS/1360/2020 z dnia 20.02.2020 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.264.2020.1.SP z dnia 04.03.2020 r.

Aktualizacja Projektu Umowy nr 123/2D7N/2018

zgłoszenie aktualizacji PU /
akceptacja

A1A/BS/1474/2020 z dnia 20.03.2020 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.264.2020.2.SP z dnia 31.03.2020 r.

U

 Umowa nr 123/2D7N/2018 z dnia 15.04.2020r.

zgłoszenie U /akceptacja

A1A/BS/1681/2020 z dnia 15.04.2020 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.264.2020.3.SP z dnia 23.04.2020 r.

41.

Mariusz Wikło

PU

Projekt Umowy nr 122/2D7N/2018

Roboty brukarskie

zgłoszenie PU / akceptacja

A1A/BS/1506/2020 z dnia 26.03.2020 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.275.2020.1.SP z dnia 07.04.2020r.

Aktualizacja Projektu Umowy nr 122/2D7N/2018

zgłoszenie aktualizacji PU /akceptacja

A1A/AP/1658/2020 z dnia 08.04.2020 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.275.2020.2.SP z dnia 23.04.2020r.

U

Umowa nr 122/2D7N/2018 z dnia 21.04.2020r.

Zgłoszenie U/ akceptacja

A1A/AP/1729/2020 z dnia 23.04.2020 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.275.2020.3.SP z dnia 29.04.2020r.

PA

Projekt Aneksu nr 1 do Umowy nr 122/2D7N/2018 z dnia 23.04.2020r.

Zgłoszenie PA/ akceptacja

A1A/AP/WZP_66_R3/2021 z dnia 15.04.2021r.

O.Ł.KP6.A1A.4170.275.2021.4.SP z dnia 22.04.2021r.

A

Aneks nr 1 do Umowy nr 122/2D7N/2018 z dnia 23.04.2020r.

Zgłoszenie A/ akceptacja

A1A/AP/WZP_66_R4/2021 z dnia 06.05.2021r.

O.Ł.KP6.A1A.4170.275.2021.5.SP z dnia 24.05.2021r.

42.

PERN S.A.

PU

Projekt Umowy nr 111/2D7N/2018

Roboty specjalistyczne - rurociąg paliwowy

zgłoszenie PU /uwagi

A1A/BS/1550/2020 z dnia 01.04.2020 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.279.2020.1.SP z dnia 09.04.2020r.

U

Umowa nr 111/2D7N/2018 z dnia 02.06.2020r.

zgłoszenie U/ akceptacja

A1A/BS/1903/2020 z dnia 02.06.2020 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.279.2020.2.SP z dnia 01.06.2020r.

43.

OLAN Południe

PU

Projekt Umowy nr 135/2D7N/2018

Roboty budowlane - oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

zgłoszenie PU /akceptacja

A1A/AP/1551/2020 z dnia 01.04.2020 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.280.2020.1.SP z dnia 15.04.2020r.

U

Umowa nr 135/2D7N/2018 z dnia 21.04.2020r.

zgłoszenie U / akceptacja

A1A/AP/1721/2020 z dnia 21.04.2020 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.280.2020.2.SP z dnia 29.04.2020r.

PA

Projekt Aneksu nr 1 do Umowy nr 135/2D7N/2018 z dnia 21.04.2020r.

zgłoszenie PA / akceptacja

A1A/AP/WZP_77_R2/2022 z dnia 20.07.2022 r.

O.ŁO.KP6.A1A.4170.280.2020.3.SP z dnia 28.07.2022r.

44.

RAF-BUD Sylwester Świtas

PU

Projekt Umowy nr 140/2D7N/2018

Roboty budowlane - wykonanie korpusu w osi A obiektu WD-283

zgłoszenie PU

A1A/AP/1719/2020 z dnia 21.04.2020 r.

Uzupełnienie Projektu Umowy nr 140/2D7N/2018

zgłoszenie uzupełnienia PU / uwagi

A1A/AP/1719/2020 z dnia 21.04.2020 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.275.2020.2.SP z dnia 30.04.2020r.

U

Umowa nr 140/2D7N/2018 z dnia 14.05.2020 r.

zgłoszenie U/ akceptacja

A1A/BS/1828/2020 z dnia 14.05.2020 r.

O.Ł.LP2.A1A.4170.284.2020.2.SP z dnia 20.05.2020r.

45.

Erplast sp. z o.o.

PU

Projekt Umowy nr 139/2D7N/2018

Roboty budowlane - dostawa i montaż wygrodzeń dla pieszych U11a

zgłoszenie PU / uwagi

A1A/AP/1751/2020 z dnia 27.04.2020 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.285.2020.1.SP z dnia 06.05.2020 r.

Aktualizacja Projektu Umowy nr 139/2D7N/2018

zgłoszenie aktualizacji PU / akceptacja

A1A/AP/1839/2020 z dnia 15.05.2020 r.

O.Ł.KP2.A1A.4071.285.2020.2.SP z dnia 28.05.2020r.

U

Umowa nr 139/2D7N/2018 z dnia 29.05.2020

zgłoszenie U / akceptacja

A1A/AP/1890/2020 z dnia 01.06.2020 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.285.2020.3.SP z dnia 08.06.2020r.

PU

Projekt Umowy nr 178/2D7N/2018 

Wykonanie oznakowania pionowego oraz elementów BRD

zgłoszenie PU /  akceptacja

A1A/AP/WZP_261/2021 z dnia 04.03.2021 r.

O.Ł.KP6.A1A.4170.347.2021.1.SP z dnia 16.03.2021 r.

U

 Umowa nr 178/2D7N/2018 z dnia 22.03.2021r.

zgłoszenie U /  akceptacja

A1A/AP/WZP_261_R1/2021 z dnia 25.03.2021 r.

O.Ł.KP6.A1A.4170.3472021.2.SP z dnia 22.03.2021

PA

 Projekt Aneksu nr 1 do Umowy nr 178/2D7N/2018 z dnia 22.03.2021r.

zgłoszenie PA /  akceptacja

A1A/AP/WZP_261_R2/2021 z dnia 27.07.2021 r.

O.Ł.KP6.A1A.4170.347.2021.3.UW z dnia 03.08.2021 r.

A

Aneks nr 1 z dnia 04.08.2021 r. do Umowy 178/2D7N/2018 z dnia 22.03.2021r.

Prośba o udzielenie zaliczki na poczet wynagrodzenia

zgłoszenie A  / akceptacja

A1A/BS/WZP_261_R3/2021 z dnia 09.08.2021 r.

O.Ł.KP6.A1A.4170.347.2021.4.SP z dnia 17.08.2021 r.

PA

 Projekt Aneksu nr 2 do Umowy nr 178/2D7N/2018 z dnia 22.03.2021r.

Dodatkowa pozycja rozliczeniowa - zwiększenie zakresu

zgłoszenie PA  /  akceptacja

A1A/BS/WZP_261_R4/2021 z dnia 15.11.2021 r.

O.Ł.KP6.A1A.4170.347.2021.5.SP z dnia 24.11.2021r.

A

Aneks nr 2 do Umowy nr 178/2D7N/2018 z dnia 22.03.2021r.

Dodatkowa pozycja rozliczeniowa - zwiększenie zakresu

zgłoszenie A  / akceptacja 

A1A/BS/WZP_261_R5/2021 z dnia 10.12.2021 r.

O.Ł.KP6.A1A.4170.347.2021.6.SP z dnia 20.12.2021r.

PA

Projekt Aneksu nr 3 do Umowy nr 178/2D7N/2018 z dnia 22.03.2021r.

Dodatkowa pozycja rozliczeniowa - zwiększenie zakresu

zgłoszenie PA  /  uwagi

A1A/BS/WZP_261_R6/2021 z dnia 31.01.2022 r.

O.ŁO.KP6.A1A.4170.347.2021.7.SP z dnia 09.02.2022r.

Projekt Aneksu nr 3 do Umowy nr 178/2D7N/2018 z dnia 22.03.2021r. - wyjaśnienia

zgłoszenie PA  /  akcpetacja

A1A/BS/WZP_261_R7/2022 z dnia 10.02.2022 r.

O.ŁO.KP6.A1A.4170.347.2021.8.SP z dnia 21.02.2022r.

A

Aneks nr 3 do Umowy nr 178/2D7N/2018 z dnia 22.03.2021r.

Zgłoszenie/ akceptacja warunkowa

A1A/BS/WZP_261_R8/2022 z dnia 10.02.2022 r.

O.ŁO.KP6.A1A.4170.347.2021.9.SP z dnia 18.05.2022r.

46.

Stalprodukt S.A.

PU

Projekt Umowy nr 124/2D7N/2018

Roboty budowlane - dostawa i montaż barier ochronnych oraz barieroporęczy

zgłoszenie PU / akceptacja

A1A/BS/1766/2020 z dnia 30.04.2020 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.286.2020.1.SP z dnia 11.05.2020r.

U

Umowa nr 124/2D7N/2018 z dnia 08.06.2020r.

zgłoszenie U / akceptacja

A1A/BS/1917/2020 z dnia 08.06.2020 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.286.2020.2.SP z dnia 16.06.2020r.

PA

Projekt Aneksu nr 1 do Umowy nr 124/2D7N/2018 z dnia 08.06.2020r.

zgłoszenie PA / akceptacja

A1A/AP/WZP_97_R2/2021 z dnia 02.03.2021 r.

O.Ł.KP6.A1A.4170.286.2021.3.SP z dnia 10.03.2021 r.

A

Aneks nr 1 do Umowy nr 124/2D7N/2018 z dnia 08.06.2020r.

zgłoszenie A / akceptacja

A1A/AP/WZP_97_R3/2021 z dnia 17.03.2021 r.

O.Ł.KP6.A1A.4170.286.2021.4.SP z dnia 24.03.2021 r.

46.1

dP. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DUHEN Henryk Duraj

PU

Projekt Umowy nr STALPRODUKT/DUHEN/004/2020

Roboty budowlane - dostawa i montaż barier ochronnych oraz barieroporęczy

zgłoszenie PU /uwagi

A1A/BS/2077/2020 z dnia 24.07.2020 r.

O.Ł.KP6.A1A.4170.314.2020.1.SP z dnia 04.08.2020r.

Aktualizacja Projektu Umowy nr STALPRODUKT/DUHEN/004/2020

zgłoszenie PU /uwagi

A1A/BS/2128/2020 z dnia 10.08.2020 r.

O.Ł.KP6.A1A.4170.314.2020.2.MW z dnia 21.08.2020r.

U

Umowa nr STALPRODUKT/WAMECH/002/2020 z dnia 15.10.2020r.

zgłoszenie U/ akceptacja

A1A/BS/2397/2020 z dnia 15.10.2020 r.

O.Ł.KP6.A1A.4170.314.2020.3.SP z dnia 29.10.2020r.

46.2

dP. STALPRODUKT-WAMECH Sp. z o.o.

PU

Projekt Umowy nr STALPRODUKT/WAMECH/002/2020

Roboty budowlane -  montaż barier ochronnych oraz barieroporęczy

zgłoszenie PU / uwagi

A1A/BS/2078/2020 z dnia 4.07.2020 r.

O.Ł.KP6.A1A.4170.315.2020.1.SP z dnia 04.08.2020r.

PU

Aktualizacja Projektu Umowy nr STALPRODUKT/WAMECH/002/2020

zgłoszenie PU / akceptacja

A1A/BS/2129/2020 z dnia 10.08.2020 r.

O.Ł.KP6.A1A.4170.315.2020.2.MW z dnia 21.08.2020r.

U

Umowa nr STALPRODUKT/WAMECH/002/2020 z dnia 05.10.2020r.

zgłoszenie U/akceptacja

A1A/BS/2364/2020 z dnia 06.10.2020 r.

O.Ł.KP6.A1A.4170.315.2020.3.SP z dnia 14.10.2020r.

47.

SAT Sp. z o.o.

PU

Projekt Umowy nr 01/STRABAG/SAT/A1A/2020

Roboty budowlane - Wykonywanie szczelin oraz cieć nawierzchni betonowej

zgłoszenie PU / akceptacja z uwagą

A1A/BS/1779/2020 z dnia 05.05.2020 r.

O.Ł.LP2.A1A.4170.289.2020.1.SP z dnia 19.05.2020r.

Aktualizacja Projektu Umowy nr 01/STRABAG/SAT/A1A/2020

zgłoszenie aktualizacji PU / akceptacja

A1A/BS/1852/2020 z dnia 20.05.2020 r.

O.Ł.LP2.A1A.4170.289.2020.2.SP z dnia 01.06.2020r.

U

Umowa nr 01/STRABAG/SAT/A1A/2020 z dnia 02.07.2020r.

zgłoszenie U /akceptacja

A1A/BS/2002/2020 z dnia 07.07.2020 r.

O.Ł.LP2.A1A.4170.289.2020.3.SP z dnia 15.07.2020r.

48.

Slipform sp. z o.o.

PU

Projekt Umowy nr 115/2D7N/2018

Roboty budowlane - Wykonanie scieku trójkątnego

zgłoszenie PU / akceptacja

A1A/BS/1804/2020 z dnia 11.05.2020 r.

O.Ł.LP2.A1A.4170.290.2020.1.SP z dnia 20.05.2020r.

U

 Umowa nr 115/2D7N/2018 z dnia 22.05.2020r.

zgłoszenie U / akceptacja

A1A/BS/1866/2020 z dnia 22.05.2020 r.

O.Ł.KP2.A1A.4170.290.2020.2.SP z dnia 28.05.2020r.

49.

FBSERWIS S.A.

PU

Projekt Umowy nr 152/2D7N/2018

Roboty budowalne - montaż ogrodzeń

zgłoszenie PU / akceptacja

A1A/BS/2046/2020 z dnia 15.07.2020 r.

O.Ł.KP6.A1A.4170.310.2020.1.SP z dnia 21.07.2020r.

U

Umowa nr 152/2D7N/2018 z dnia 03.08.2020r.

zgłoszenie U /uwagi

A1A/BS/2102/2020 z dnia 03.08.2020 r.

O.Ł.KP6.A1A.4170.310.2020.2.SP z dnia 13.08.2020r.

U

 Uzupełnienie do Umowy nr 152/2D7N/2018 z dnia 03.08.2020r.

Uzupełnienie U/akceptacja

A1A/BS/2175/2020 z dnia 19.08.2020 r.

O.Ł.KP6.A1A.4170.310.2020.3.MW z dnia 21.08.2020r.

PA

Projekt Aneksu nr 1 do Umowy nr 152/2D7N/2018 z dnia 03.08.2020r.

zgłoszenie PA /akceptacja

A1A/BS/WZP_142_R3/2021 z dnia 05.11.2021 r.

O.Ł.KP6.A1A.4170.310.2021.4.SP z dnia 10.11.2021r.

A

 Aneks nr 1 do Umowy nr 152/2D7N/2018 z dnia 03.08.2020r.

zgłoszenie A / akceptacja

A1A/BS/WZP_142_R4/2021 z dnia 24.11.2021 r.

O.Ł.KP6.A1A.4170.310.2021.5.SP z dnia 30.11.2021r.

50.

DWD System Sp. z o.o.

PU

Aktualizacja Projektu Umowy nr 072A/M/2D7N/2018

Roboty budowalne - dostawa i montaż odwodnienia mostowego

zgłoszenie/uwagi

A1A/BS/2044/2020 z dnia 15.07.2020 r.

O.Ł.KP6.A1A.4170.227.2020.2.SP z dnia 27.07.2020r.

U

 Umowa nr 072A/M/2D7N/2018 z dnia 29.07.2020r.

zgłoszenie/akceptacja

A1A/BS/2101/2020 z dnia 03.08.2020 r.

PA

 Projekt Aneksu nr 1 do Umowy nr 072A/M/2D7N/2018 z dnia 29.07.2020r.

zgłoszenie/akceptacja

A1A/BS/2101/2020 z dnia 03.08.2020 r.

O.Ł.KP6.A1A.4170.227.2020.3.MW z dnia 14.08.2020r.

A

 Aneks nr 1 do Umowa nr 072A/M/2D7N/2018 z dnia 29.07.2020r.

zgłoszenie/ akceptacja

A1A/BS/2174/2020 z dnia 18.08.2020 r.

O.Ł.KP6.A1A.4170.227.2020.4.SP z dnia 21.08.2020r.

PA

 Projekt Aneksu nr 2 do Umowy nr 072A/M/2D7N/2018 z dnia 29.07.2020r.

zgłoszenie/ akceptacja

A1A/AP/WZP_141_R3/2021 z dnia 15.01.2021 r.

O.Ł.KP6.A1A.4170.227.2020.5.SP z dnia 22.01.2021r.

A

Aneks nr 2 do Umowy nr 072A/M/2D7N/2018 z dnia 29.07.2020r.

zgłoszenie/ akceptacja

A1A/AP/WZP_141_R4/2021 z dnia 18.02.2021 r.

O.Ł.KP6.A1A.4170.227.20.21.6.SP z dnia 24.02.2021 r.

PA

Projekt Aneksu nr 3 do Umowy nr 072A/M/2D7N/2018 z dnia 29.07.2020r.

zgłoszenie/sprzeciw

A1A/AP/WZP_141_R5/2022 z dnia 01.04.2022 r.

O.ŁO.KP6.A1A.4170.227.2022.8.SP z dnia 11.04.2022r.

Projekt Aneksu nr 3 do Umowy nr 072A/M/2D7N/2018 z dnia 29.07.2020r.

przekazanie wyjaśnienia/ sprzeciw

A1A/AP/WZP_141_R6/2022 z dnia 20.04.2022 r.

O.ŁO.KP6.A1A.4170.227.2022.9.SP z dnia 29.04.2022r.

51.

DIAKROM Michał Kromka

PU

Projekt Umowy nr 164/2D7N/2018

Roboty budowlane - wypełnienie szczelin podłużnych nawierzchnia/ściek

zgłoszenie PU / akceptacja

A1A/BS/2147/2020 z dnia 14.08.2020 r.

O.Ł.KP6.A1A.4170.320.2020.1.MW z dnia 21.08.2020r.

U

 Umowa nr 164/2D7N/2018 z dnia 24.08.2020r.

zgłoszenie U /

A1A/BS/2194/2020 z dnia 26.08.2020 r.

O.Ł.KP6.A1A.4170.320.2020.2.SP z dnia 10.09.2020r.

PA

 Projekt Aneksu nr 1 do Umowy nr 164/2D7N/2018 z dnia 24.08.2020r.

zgłoszenie PA / akceptacja

A1A/BS/2309/2020 z dnia 29.09.2020 r.

O.Ł.KP6.A1A.4170.320.2020.3.SP z dnia 12.10.2020r.

A

Aneks nr 1 do Umowy nr 164/2D7N/2018 z dnia 24.08.2020r.

zgłoszenie A / akceptacja

A1A/BS/2383/2020 z dnia 12.10.2020 r.

O.Ł.KP6.A1A.4170.320.2020.4.SP z dnia 23.10.2020r.

52.

JB Ogrody i warzywa Jacek Skonka

PU

Projekt Umowy nr 167/2D7N/2018

Roboty budowlane - wykonanie zieleni drogowej wraz z pielęgnacją

zgłoszenie PU / akceptacja

A1A/BS/2396/2020 z dnia 15.10.2020 r.

O.Ł.KP6.A1A.4170.329.2020.4.SP z dnia 29.10.2020r.

U

Umowa nr 167/2D7N/2018 z dnia  25.11.2020r.

zgłoszenie U/ akceptacja

A1A/BS/2563/2020 z dnia 25.11.2020 r.

O.Ł.KP6.A1A.4170.329.2020.2.SP z dnia 07.12.2020r.

A1A/BS/2685/2021 z dnia 13.01.2021r.

wyjaśnienia

PA

Projekt Aneksu nr 1 do Umowy 167/2D7N/2018 z dnia 25.11.2020r.

zgłoszenie PA / akceptacja

A1A/AP/WZP_171_R3/2021 z dnia 13.04.2021r.

O.Ł.KP6.A1A.4170.329.2021.3.SP z dnia 22.04.2021r.

A

 Aneks nr 1 do Umowy 167/2D7N/2018 z dnia 25.11.2020r.

zgłoszenie A / akceptacja

A1A/AP/WZP_171_R4/2021 z dnia 06.05.2021r.

O.Ł.KP6.A1A.4170.329.2021.4.SP z dnia 24.05.2021r.

PA

Projekt Aneksu nr 2 do Umowy 167/2D7N/2018 z dnia 25.11.2020r.

zgłoszenie PA / akcepcja

A1A/AP/WZP_171_R5/2021 z dnia 05.11.2021r.

O.Ł.KP6.A1A.4170.329.2021.5.SP z dnia 10.11.2021r.

A

Aneksu nr 2 do Umowy 167/2D7N/2018 z dnia 25.11.2020r.

zgłoszenie A / akceptacja

A1A/AP/WZP_171_R6/2021 z dnia 10.11.2021r.

O.Ł.KP6.A1A.4170.329.2021.6.SP z dnia 16.11.2021r.

PA

Projekt Aneksu nr 3 do Umowy 167/2D7N/2018 z dnia 25.11.2020r.

zgłoszenie PA / akceptacja

A1A/AP/WZP_171_R7/2022 z dnia 22.04.2022r.

O.ŁO.KP6.A1A.4170.329.2022.7.SP z dnia  09.05.2022r.

Aktualizacja Projektu Aneksu nr 3 do Umowy 167/2D7N/2018 z dnia 25.11.2020r.

zgłoszenie PA / akceptacja

A1A/AP/WZP_171_R8/2022 z dnia 23.05.2022r.

O.ŁO.KP6.A1A.4170.329.2022.8.SP z dnia 06.06.2022r.

A

Aneks nr 3 do Umowy 167/2D7N/2018 z dnia 25.11.2021r.

zgłoszenie A / akceptacja

A1A/AP/WZP_171_R9/2022 z dnia 08.06.2022r.

O.ŁO.KP6.A1A.4170.329.2022.9.SP z dnia 13.06.2022r.

PA

Projekt Aneksu nr 4 do Umowy 167/2D7N/2018 z dnia 25.11.2020r.

zgłoszenie PA / akceptacja

A1A/AP/WZP_171_R10/2022 z dnia 31.08.2022r.

O.ŁO.KP6.A1A.4170.329.2022.10.SP z dnia 07.09.2022r.

A

Aneks nr 4 do Umowy 167/2D7N/2018 z dnia 25.11.2020r.

zgłoszenie A / akceptacja

A1A/AP/WZP_171_R11/2022 z dnia 07.09.2022r.

O.ŁO.KP6.A1A.4170.329.2022.11.SP z dnia 15.09.2022r.

PA

 Projekt Aneksu nr 5 do Umowy 167/2D7N/2018 z dnia 25.11.2020r.

zgłoszenie PA /

A1A/AP/WZP_171_R12/2022 z dnia 27.12.2022r.

53.

Yunex Sp. z o.o.
(Siemens Mobility sp. z o.o.)

PU

Projekt Umowy nr 171/2D7N/2018

Roboty budowlane - dostawa, montaż, wykonanie SZR

zgłoszenie PU / akceptacja

A1A/BS/2462/2020 z dnia 02.11.2020 r.

O.Ł.KP6.A1A.4170.330.2020.1.SP z dnia 09.11.2020r.

U

Umowa nr 171/2D7N/2018 z dnia 30.11.2020r.

Zgłoszenie/ akceptacja z uwagą

A1A/BS/2680/2020 z dnia 01.12.2020 r.

O.Ł.KP6.A1A.4170.330.2020.2.SP z dnia 07.12.2020r.

A1A/BS/WZP_174/2021-R2 z dnia 13.01.2021r.

wyjaśnienia/ akceptacja

O.Ł.KP6.A1A.4170.330.2021.3.SP z dnia 25.01.2021r.

Pismo w sprawie przejęcia spółki Siemens Mobility Sp. z o.o.

Zgłoszono/ akceptacja

A1A/BS/WZP_174_R4/2021 z dnia 10.09.2021

O.Ł.KP6.A1A.4170.330.2021.5.SP z dnia 15.09.2021r.

PA

Projekt Aneksu nr 1 do Umowy nr 171/2D7N/2018 z dnia 30.11.2020r.

zgłoszenie / akceptacja

A1A/BS/WZP_174_R3_2021/2021 z dnia 12.08.2021 r.

O.Ł.KP6.A1A.4170.330.2021.4.SP z dnia 26.08.2021 r

Aktualizacja Projektu Aneksu nr 1 do Umowy nr 171/2D7N/2018 z dnia 30.11.2020r.

zgłoszenie /akceptacja

A1A/BS/WZP_174_R7_2021/2021 z dnia 30.09.2021 r.

O.Ł.KP6.A1A.4170.330.2021.6.SP z dnia 15.10.2021r.

A

 Aneksu nr 1 do Umowy nr 171/2D7N/2018 z dnia 30.11.2020r.

zgłoszenie / akceptacja

A1A/BS/WZP_174_R10_2021/2021 z dnia 04.11.2021 r.

O.Ł.KP6.A1A.4170.330.2021.7.SP z dnia 09.11.2021r.

PA

Projekt Aneksu nr 2 do Umowy nr 171/2D7N/2018 z dnia 30.11.2020r.

Zgłoszono/uwagi

A1A/BS/WZP_174_R12_2022/2021 z dnia 17.01.2022 r.

O.Ł.KP6.A1A.4170.330.2021.8.SP z dnia 25.01.2022r.

Odpowiedz na pismo Zamawiającego dotycące Projektu Aneksu nr 2 do Umowy nr 171/2D7N/2018 z dnia 30.11.2020r.

Przekazano/warunkowa akceptacja

A1A/BS/WZP_174_R13_2022/2021 z dnia 26.01.2022 r.

O.Ł.KP6.A1A.4170.330.2021.9.SP z dnia 28.01.2022r.

A

Aneks nr 2 do Umowy nr 171/2D7N/2018 z dnia 30.11.2020r.

Przekazano A/ akceptacja

A1A/BS/WZP_174_R14_2022/2022 z dnia 02.02.2022 r.

O.Ł.KP6.A1A.4170.330.2021.10.SP z dnia 15.02.2022r.

PA

Projekt Aneksu nr 3 do Umowy nr 171/2D7N/2018 z dnia 30.11.2020r.

zgłoszenie / uwagi

A1A/BS/WZP_174_R15/2022 z dnia 14.06.2022 r.

O.ŁO.KP6.A1A.4170.330.2021.11.SP z dnia 23.06.2022r.

Projekt Aneksu nr 3 do Umowy nr 171/2D7N/2018 z dnia 30.11.2020r. - wyjaśnienia

zgłoszenie /akceptacja z uwagą

A1A/BS/WZP_174_R16/2022 z dnia 06.07.2022 r.

O.ŁO.KP6.A1A.4170.330.2021.12.SP z dnia 18.07.2022r.

A

 Aneks nr 3 do Umowy nr 171/2D7N/2018 z dnia 30.11.2020r. - wyjaśnienia

zgłoszenie / akceptacja z uwagą

A1A/BS/WZP_174_R18/2022 z dnia 19.07.2022 r.

O.ŁO.KP6.A1A.4170.330.2021.13.SP z dnia 29.07.2022r.

53.1

Dalszy Podwykonawca
Telway sp. z o.o.

PU

Umowa nr 4512794738

Dostawa i montaż kolumn alarmowych

zgłoszenie PU / uwagi

A1A/BS/WZP_263/2021 z dnia 11.03.2021r.

O.Ł.KP6.A1A.4170.349.2021.1.SP z dnia 22.03.2021 r.

Umowa nr 4512794738

zgłoszenie PU/ uwagi

A1A/BS/WZP_278/2021 z dnia 25.06.2021 r.

O.Ł.KP6.A1A.4170.349.2021.2.SP (PRZEKAZANO A1-A/IK/BUICH/PW/1805/2021) z dnia 02.07.2021r.

Umowa nr 4512794738

uzupełnienie PU / uwagi

A1A/BS/WZP_278_R1/2021 z dnia 12.07.2021 r.

Umowa nr 4512794738

A1A/BS/WZP_278_R2/2021 z dnia 13.07.2021 r.

O.Ł.KP6.A1A.4170.349.2021.4.SP z dnia 21.07.2021r.

Umowa nr 4512794738

uzpełnienie PU / akceptacja

A1A/BS/WZP_278_R3/2021 z dnia 05.08.2021 r.

O.Ł.KP6.A1A.4170.349.2021.5.SP z dnia 23.08.2021 r.

U

Umowa nr 4512794738 z dnia 13.09.2021r.

Zgłoszenie U / uwagi

A1A/BS/WZP_278_R4/2021 z dnia 14.09.2021 r.

O.Ł.KP6.A1A.4170.349.2021.6.SP z dnia 23.09.2021 r.

Prośba o rewizje stanowiska w sprawie Umowy nr 4512794738

Zgłoszenie  /akceptacja

A1A/BS/WZP_278_R5/2021 z dnia 28.09.2021 r.

O.Ł.KP6.A1A.4170.349.2021.7.SP z dnia 07.10.2021r.

PA

Projekt Aneksu nr 1 do Umowy nr 4512794738 z dnia 13.09.2021r.

Zgłoszenie/ akceptacja 

A1A/BS/WZP_278_R6/2021 z dnia 08.12.2021 r.

O.Ł.KP6.A1A.4170.349.2021.8.SP z dnia 13.12.2021 r.

A

Aneks nr 1 z dnia 19.01.2022 r. do Umowy nr 4512794738 z dnia 13.09.2021r.

Zgłoszenie/ akceptacja 

A1A/BS/WZP_278_R7/2022 z dnia 24.01.2022 r.

O.Ł.KP6.A1A.4170.349.2021.9.SP z dnia 28.01.2022r.

53.2

Dalszy Podwykonawca
REKON Monika Barańska

PU

Projekt Umowy z dnia 07.06.2021 r.

Budowa bramownic z pomostem i drabiną oraz znakami dla VMSA

zgłoszenie PU / uwagi

A1A/BS/WZP_273/2021 z dnia 07.06.2021 r.

O.Ł.KP6.A1A.4170.359.2021.1.SP z dnia 21.06.2021r.

U

Umowa nr 4512833427 z dnia 30.06.2021 r.

Budowa bramownic z pomostem i drabiną oraz znakami dla VMSA

zgłoszenie U

A1A/BS/WZP_273_R2/2021 z dnia 02.07.2021 r.

Umowa nr 4512833427 z dnia 30.06.2021 r.

uzupełnienie U / akceptacja

A1A/BS/WZP_273_R3/2021 z dnia 07.07.2021 r.

O.Ł.KP6.A1A.4170.359.2021.2.SP z dnia 27.07.2021r.

53.2.1

Dalszy Podwykonawca
MONTER BRD Robert Wudarczyk

PU

Projekt Umowy z dnia 07.06.2021 r.

Budowa bramownic z pomostem i drabiną oraz znakami dla VMSA

zgłoszenie PU / akceptacja

A1A/BS/WZP_273_R1/2021 z dnia 01.07.2021 r.

PU

Projekt Umowy z dnia 07.06.2021 r.

uzupełnienie PU / akceptacja

A1A/BS/WZP_273_R4/2021 z dnia 27.07.2021 r. (28.07.2021r.)

O.Ł.KP6.A1A.4170.365.2021.1.UW z dnia 30.07.2021 r.

U

Umowa nr 46/2021 z dnia 05.08.2021 r.

zgłoszenie / akceptacja

A1A/BS/WZP_273_R5/2021 z dnia 09.08.2021 r.

O.Ł.KP6.A1A.4170.365.2021.2.SP z dnia 23.08.2021 r.

53.3

Dalszy Podwykonawca
Elektro Projekt Instal Magdalena Tabatt

PU

Projekt Umowy nr

Prefabrykacja i instalacja na terenie Wezła Komunikacyjnego urządzeń SZR

zgłoszenie / brak akceptacji

A1A/BS/WZP_74_R5/2021 z dnia 13.09.2021 r.

O.Ł.KP6.A1A.4170.372.2021.1.SP (PRZEKAZANO A1-A/IK/BUICH/PW/1962/2021) z dnia 22.09.2021 r.

Aktualizacja Projektu Umowy nr ….

zgłoszenie / brak akceptacji

A1A/BS/WZP_74_R6/2021 z dnia 14.09.2021 r.

O.Ł.KP6.A1A.4170.372.2021.1.SP (PRZEKAZANO A1-A/IK/BUICH/PW/1962/2021) z dnia 22.09.2021 r.

Aktualizacja Projektu Umowy nr ….

zgłoszenie / brak akceptacji

A1A/BS/WZP_74_R8/2021 z dnia 11.10.2021 r.

O.Ł.KP6.A1A.4170.372.2021.3.UW z dnia 25.10.2021r.

Prośba o rewizje stanowiska w sprawie Projektu Umowy nr …

Zgloszenie PU/ akceptacja

A1A/BS/WZP_74_R9/2021 z dnia 02.11.2021 r.

O.Ł.KP6.A1A.4170.372.2021.4.SP z dnia 05.11.2021r.

U

Umowa nr 4539270392 z dnia 23.11.2021r.

Zgloszenie U/ akceptacja

A1A/BS/WZP_74_R11/2021 z dnia 26.11.2021 r.

O.Ł.KP6.A1A.4170.372.2021.5.SP z dnia 30.11.2021r.

PA

Projekt Aneksu nr 1 do Umowy nr 4539270392 z dnia 23.11.2021r.

Zgloszenie PA/  akceptacja z uwagą

A1A/BS/WZP_74_R17/2022 z dnia 18.07.2022 r.

O.ŁO.KP6.A1A.4170.372.2021.6.SP z dnia 29.07.2022r.

A

Aneks nr 1 do Umowy nr 4539270392 z dnia 23.11.2021r.

Zgloszenie A/ akceptacja z uwagą

A1A/BS/WZP_74_R19/2022 z dnia 11.08.2022 r.

O.ŁO.KP6.A1A.4170.372.2021.7.SP z dnia 24.08.2022r.

54.

Saferoad Garwil sp z o.o.

PU

Projekt Umowy nr 154/2D7N/2018

roboty budowane- oznakowanie poziome

zgłoszenie PU / akceptacja

A1A/BS/810/2020 z dnia 07.12.2020 r.

O.Ł.KP6.A1A.4170.339.2020.1.SP z dnia 15.12.2020r.

U

Umowa nr 154/2D7N/2018 z dnia 26.02.2021r.

zgłoszenie U / akceptacja

A1A/AP/WZP_180_R1/2020 z dnia 26.02.2021 r.

O.Ł.KP6.A1A.4170.339.2021.2.SP z dnia 10.03.02021r.

Odpowiedz na uwagi do Umowy 154/2D7N/2018 z dnia 26.02.2021 r.

Odpowiedź na uwagi/ uwagi

A1A/AP/WZP_180_R2/2021 z dnia 24.03.2021 r.

O.Ł.KP6.A1A.4170.339.2021.3.SP z dnia 29.03.02021r.

PA

Projekt Aneksu nr 1 do Umowy nr 154/2D7N/2018 z dnia 26.02.2021r.

zgłoszenie PA/ akceptacja

A1A/AP/WZP_180_R3/2021 z dnia 09.04.2021 r.

O.Ł.KP6.A1A.4170.339.2021.4.SP z dnia 20.04.2021r.

A

Aneks nr 1 do Umowy nr 154/2D7N/2018 z dnia 26.02.2021r.

zgłoszenie A/ akceptacja 

A1A/AP/WZP_180_R4/2021 z dnia 26.05.2021 r.

O.Ł.KP6.A1A.4170.339.2021.5.UW z dnia 28.05.2022r.

PA

Projekt Aneksu nr 2 do Umowy nr 154/2D7N/2018 z dnia 26.02.2021r.

zgłoszenie A/akceptacja 

A1A/AP/WZP_180_R5/2021 z dnia 11.02.2022 r.

O.ŁO.KP6.A1A.4170.339.2022.6.SP z dnia 23.02.2022r.

A

Aneks nr 2 do Umowy nr 154/2D7N/2018 z dnia 26.02.2021r.

zgłoszenie A/ akceptacja 

A1A/AP/WZP_180_R6/2022 z dnia 24.02.2022 r.

O.Ł.KP6.A1A.4170.339.2022.7.SP z dnia 03.03.2022r.

55.

M.T.J. Piekarscy s.c. Jarosław Pierkaski, Tomasz Piekarski

PU

Projekt Umowy nr 179/2D7N/2018

roboty budowane- przewiert sterowany Kanalizacji deszczowej

zgłoszenie PU / uwagi

A1A/AP/WZP_257/2021 z dnia 05.02.2021 r.

O.Ł.KP.A1A.4170.273.2021.2.SP z dnia 11.02.2021r.

Aktualizacja Projektu Umowy nr 179/2D7N/2018

aktualizacja PU / akceptacja

A1A/AP/WZP_257_R1/2021 z dnia 12.02.2021 r.

O.Ł.KP6.A1A.4170.273.2021.3.SP z dnia 24.02.2021r.

U

 Umowa nr 179/2D7N/2018 z dnia 03.03.2021 r. 

zgłoszenie U / akceptacja

A1A/AP/WZP_257_R2/2021 z dnia 04.03.2021 r.

 O.Ł.KP6.A1A.4170.273.2021.4.SP z dnia 10.03.2021 r.

56.

Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno-Budowlanych "INSTAL-KAN" Wioletta Siwiera

PU

Projekt Umowy nr 185/2D7N/2018

roboty budowlane - kanalizacja deszczowa

zgłoszenie PU

A1A/AP/WZP_268/2021 z dnia 27.04.2021 r.

Aktualizacja Projektu Umowy nr 185/2D7N/2018

zgłoszenie aktualizacji PU / akceptacja

A1A/AP/WZP_268_R1/2021 z dnia 29.04.2021 r.

O.Ł.KP6.A1A.4170.352.2021.1.SP z dnia 11.05.2021r.

U

Umowa nr 185/2D7N/2018 z dnia 05.05.2021r.

zgłoszenie U/ akceptacja

A1A/AP/WZP_268_R2/2021 z dnia 05.05.2021 r.

O.Ł.KP6.A1A.4170.352.2021.2.SP z dnia 18.05.2021r.

PA

Projekt Aneksu nr 1 do Umowu nr 185/2D7N/2018 z dnia 05.05.2021r.

zgłoszenie PA/ akceptacja

A1A/AP/WZP_268_R3/2021 z dnia 01.12.2021 r.

O.Ł.KP6.A1A.4170.352.2021.3.SP z dnia 13.12.2021r.

A

Aneks nr 1 do Umowu nr 185/2D7N/2018 z dnia 05.05.2021r.

zgłoszenie A/ akceptacja

A1A/AP/WZP_268_R4/2021 z dnia 13.12.2021 r.

O.Ł.KP6.A1A.4170.352.2021.4.SP z dnia 21.12.2021r.

57.

Bitunova Sp. z o.o.

PU

Projekt Umowy nr 01/PW/333/HDAW/A1A/2021

wykonanie sprysku nawierzchni

zgłoszenie /uwagi

A1A/AP/WZP_164/2021 z dnia 20.08.2021 r.

O.Ł.KP6.A1A.4170.371.2021.1.SP (PRZEKAZANO A1-A/IK/BUICH/PW/1923/2021) z dnia 02.09.2021r.

58.

Mostostal Kraków S.A.

PU

Projekt Umowy nr 206/2D7N/2018

dostawa i montaż kostrukcji stalowej poprzecznicy w osi C obiektu WD-292

zgłoszenie  / uwagi

A1A/BS/WZP_288/2021 z dnia 22.10.2021 r.

O.Ł.KP6.A1A.4170.387.2021.1.SP z dnia 04.11.2021r.

Projekt Umowy nr 206/2D7N/2018

zgłoszenie / prośba o wyjaśnienie

A1A/BS/WZP_288_R1/2021 z dnia 03.11.2021 r.

O.Ł.KP6.A1A.4170.387.2021.2.SP z dnia 10.11.2021r.

Wyjaśnienie do Umowy 206/2D7N/2018

zgłoszenie

A1A/BS/WZP_288_R2/2021 z dnia 08.11.2021 r.

Aktualzacja Projektu Umowy 206/2D7N/2018

zgłoszenie / akceptacja

A1A/BS/WZP_288_R3/2021 z dnia 17.11.2021 r.

O.Ł.KP6.A1A.4170.387.2021.3.SP z dnia 26.11.2021r.

U

Umowa 206/2D7N/2018 z dnia 25.11.2021r.

zgłoszenie / akceptacja

A1A/BS/WZP_288_R4/2021 z dnia 26.11.2021r.

O.Ł.KP6.A1A.4170.387.2021.4.SP z dnia 30.11.2021r.

59.

MAS-BUD JK sp. z o.o.

PU

Projekt Umowy nr 112/10/2U25/OUS/2021/MAS-BUD/SS

wbudowanie mieszanek mineralno-asfaltowych

zgłoszenie / uwagi

A1A/BS/WZP_289/2021 z dnia 22.10.2021 r.

O.Ł.KP6.A1A.4170.386.2021.1.SP z dnia 03.11.2021

Aktualizacja Projektu Umowy nr 112/10/2U25/OUS/2021/MAS-BUD/SS

zgłoszenie / akceptacja

A1A/BS/WZP_289_R1/2021 z dnia 25.11.2021 r.

O.Ł.KP6.A1A.4170.386.2021.2.SP z dnia 07.12.2021r.

60.

Team 87 sp. z o.o.

PU

Projekt Umowy nr 207/2D7N/2018

Dostawa i montaż siatek podtrzymujących potrzymujących pnącza

zgłoszenie / akceptacja

A1A/BS/WZP_293/2021 z dnia 10.11.2021 r.

O.Ł.KP6.A1A.4170.390.2021.1.SP z dnia 23.11.2021r.

U

Umowa nr 207/2D7N/2018  z dnia 17.11.2021r.

zgłoszenie / akceptacja

A1A/BS/WZP_293/2021 z dnia 10.11.2021 r.

O.Ł.KP6.A1A.4170.390.2021.2.SP z dnia 26.11.2021r.

61.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych sp. z o.o.

PU

Projekt Umowy nr 211/2D7N/2018

wykonanie oznakowania poziomego

zgłoszenie /uwagi

A1A/BS/WZP_296/2021 z dnia 18.11.2021 r.

O.Ł.KP6.A1A.4170.389.2021.1.SP z dnia 23.11.2021r.

PU

Aktualizacja Projektu Umowy nr 211/2D7N/2018

zgłoszenie/ akceptacja

A1A/BS/WZP_296_R1/2021 z dnia 02.12.2021 r.

O.Ł.KP6.A1A.4170.389.2021.2.SP z dnia 10.12.2021r.

U

 Umowa nr 211/2D7N/2018 z dnia 13.12.2021r.

zgłoszenie/ akceptacja

A1A/BS/WZP_296_R2/2021 z dnia 13.12.2021 r.

O.Ł.KP6.A1A.4170.389.2021.3.SP z dnia 20.12.2021r.

62.

Zakład Handlowo-Naprawczy Sprzętu Rolniczego i Pojazdów Samochodowych Szymon Marczak

PU

Projekt Umowy nr 211/2D7N/2018

Montaż barierek/balustrad przy zbiornikach

zgłoszenie / uwagi

A1A/BS/WZP_300/2022 z dnia 04.02.2022 r.

O.Ł.KP6.A1A.4170.407.2022.1.SP z dnia 09.03.2022r.

Projekt Umowy nr 211/2D7N/2018 - aktualizacja

zgłoszenie / akceptacja po wskazaniu pozycji ZPRS

A1A/BS/WZP_300_R1/2022 z dnia 11.02.2022 r.

O.ŁO.KP6.A1A.4170.407.2022.2.SP z dnia 17.02.2022r.

Projekt Umowy nr 211/2D7N/2018 - wyjaśnienia

zgłoszenie /akceptacja

A1A/BS/WZP_300_R2/2022 z dnia 03.03.2022 r.

O.ŁO.KP6.A1A.4170.407.2022.3.SP z dnia 07.03.2022r.

U

Umowa nr 211/2D7N/2018 z dnia 07.03.2022r.

zgłoszenie /akceptacja

A1A/BS/WZP_300_R3/2022 z dnia 08.03.2022 r.

O.ŁO.KP6.A1A.4170.407.2022.4.SP z dnia 14.03.2022r.

PA

Projekt Aneksu nr 1 Umowa nr 211/2D7N/2018 z dnia 07.03.2022r.

zgłoszenie /akceptacja

A1A/BS/WZP_300_R3/2022 z dnia 20.06.2022r.

 O.ŁO.KP6.A1A.4170.407.2022.5.SP z dnia 29.06.2022r.

A

 Aneks nr 1 Umowa nr 211/2D7N/2018 z dnia 07.03.2022r.

zgłoszenie /akceptacja

A1A/BS/WZP_300_R4/2022 z dnia 29.06.2022r.

O.ŁO.KP6.A1A.4170.407.2022.6.SP z dnia 01.08.2022r.

62.

Stalprodukt-Wamech Sp. z o.o.

PU

Projekt Umowy nr 215/2D7N/2018

Wymiana uszkodzonych biarier

zgłoszenie /uwagi