OPIS KONTRAKTU
 
 
 

Budowa autostrady jest inwestycją o znaczeniu krajowym, a także międzynarodowym. Konieczność jej budowy wynika z potrzeby stworzenia tranzytowego układu dróg na terytorium kraju. Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z obszarów miejskich jest korzystne z wielu względów, ponieważ ruch tranzytowy dezorganizuje i zakłóca życie mieszkańców. Powoduje bardzo znaczną uciążliwość dla mieszkańców w postaci wypadków, hałasu, spalin i wibracji. Nakładając się na ruch miejski prowadzi on do poważnego zatłoczenia ulic. Tranzyt przez miasto prowadzi do powstawania wąskich gardeł na sieci dróg krajowych, zmniejszając przepustowość tej sieci. Zastosowanie ekranów akustycznych w celu zabezpieczenia terenów mieszkalnych narażonych na zwiększoną emisję hałasu powinno w znacznej części wyeliminować uciążliwości akustyczne spowodowane poprowadzeniem autostrady.Dla kierowców przejazd przez autostradę będzie korzystny ze względu na skrócenie czasu przejazdu i podniesienie bezpieczeństwa na drodze poprzez zmniejszenie liczby skrzyżowań i zlikwidowanie bezpośrednich wjazdów na drogę z pól i posesji. Uspokojenie ruchu w miejscowościach podniesie komfort mieszkańców i zwiększy ich bezpieczeństwo.

 

Odcinek autostrady A 1 od węzła Tuszyn do granicy województwa śląskiego o długości 63,8 km położony na terenie województwa łódzkiego, stanowi fragment autostrady A1 Tuszyn – Pyrzowice. Odcinek ten o długości 63,8 km (od km 335+937,65 do km 399+742, 51) będzie przebiegał po obecnym śladzie autostrady A 1 oraz drogi krajowej nr 1. Autostrada położona na terenie województwa łódzkiego została podzielona na 4 odcinki A, B, C i D. Odcinek A od węzła „Tuszyn” do węzła „Piotrków Trybunalski Południe” stanowi fragment autostrady o długości 15,84 km. 24 lutego 2011 r. w łódzkim Oddziale GDDKiA podpisano umowę na zaprojektowanie odcinka autostrady na odcinku Tuszyn - granica województwa śląskiego o długości 63,8 km. Najkorzystniejszą ofertę złożyło konsorcjum; - TRAKT Sp. z o.o. - Polska - LIDER - Sener Sp. z o.o. - Polska - partner - Sener Ingenieria Y Sistemas S.A. - Hiszpania - partner. Projekt budowlany był gotowy wiosną 2012 roku. 28.09.2012 roku złożono wniosek o ZRID dla odcinka A, który został wydany 04.11.2013 r.


Przetarg w systemie projektuj i buduj (wykonawca otrzyma informacyjnie dokumentację i PFU) został ogłoszony 30 czerwca 2017 roku.

18 grudnia 2017 roku w siedzibie łódzkiego Oddziału GDDKiA otwarte zostały oferty na projekt i budowę autostrady A1 od węzła „Tuszyn” do granicy z województwem śląskim. Dziesięć z trzynastu złożonych ofert mieści się w kwocie, jaką Zamawiający (GDDKiA) zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Zamawiający (GDDKiA) zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 2.486.333.412,53 PLN (brutto). Cały 64 kilometrowy odcinek autostrady A1 podzielony został na cztery części: Odc. A od węzła „Tuszyn” (bez węzła) do węzła „Bełchatów” (z węzłem) ( długość 15,862 km ) Odc. B od węzła „Bełchatów” (bez węzła) do węzła „Kamieńsk” (z węzłem) ( długość 24,200 km ) Odc. C od węzła „Kamieńsk” (bez węzła) do węzła „Radomsko” (z węzłem) ( długość 16,720 km ) Odc. D od węzła „Radomsko” do granicy województwa łódzkiego/śląskiego ( długość 7,023 km ).

Na realizację pierwszej części zamówienia: zadanie A – Odcinek I przeznaczono: 618.144.454,56 PLN. Zamawiający wymaga, aby prace projektowe i Roboty wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zostały ukończone w terminie nie dłuższym niż 38 miesięcy od daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji Robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca). Do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy zimowe (tj. od 15 grudnia do 15 marca). Minimalny termin realizacji wynosi 32 miesiące od daty zawarcia umowy (wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie).

Wszyscy oferenci złożyli deklarację gwarancji jakości zgodną z warunkami zamówienia. Termin wykonania wynosi 32 miesiące (bez okresów zimowych). Przewidywany termin podpisania umowy z Wykonawcą, to przełom zimy i wiosny 2018 roku. Budowa czterech odcinków jest ostatnim brakującym fragmentem autostrady A1 na terenie województwa łódzkiego. Po jej ukończeniu całkowita długość tej trasy na terenie województwa (od granicy z województwem kujawsko – pomorskim do granicy z województwem śląskim będzie liczyła 167, 3 km. (Aktualnie do dyspozycji kierowców na terenie województwa łódzkiego jest 121,0 km autostrady A1, w tym stary odcinek między węzłem „Tuszyn” i węzłem Piotrków Trybunalski).

30 lipca 2018 podpisano umowę na projekt i budowę odcinka "A". Wykonawcą kontraktu w systemie „Zaprojektuj i zbuduj” jest konsorcjum firm: Budimex – Strabag. Wartość umowy to 478,874 mln złotych. Zgodnie z warunkami kontraktu, przewidywany czas realizacji to 32 miesiące od chwili podpisania umowy (wykonawcy na etapie projektu skrócili czas wykonania z 38 do 32 miesięcy), do czego należy doliczyć okresy zimowe (15 grudnia – 15 marca), co nie dotyczy czasu przeznaczonego na projektowanie. Uwaga! W ramach kontraktu, na węźle Piotrków Trybunalski Zachód pojawią się nowe relacje skrętne. Po zakończeniu budowy będzie można pojechać także z Łodzi w kierunku Warszawy i z Warszawy na Łódź. Dotychczas było to niemożliwe.

 

 

Kluczowe daty:
 
31.08.2022 – Wystawienie Świadectwa Przejęcia zgodnie z Subklauzulą 10.1 Warunków Kontraktu

25.06.2022 – Wprowadzenie Stałej Organizacji Ruchu na A1 i S8

30.09.2021 – Planowany termin zakończenia Kontraktu budowy autostrady A1 odcinek A

03.10.2018 – Podpisanie Umowy na nadzór nad robotami budowlanymi

18.09.2018 – Przekazanie terenu budowy Wykonawcy Robót

30.07.2018 – Podpisanie Umowy z Wykonawcą Robót na wykonanie odcinka A autostrady A1


 
 
 
Schemat orientacyjny - kliknij aby powiększyć
 
 
 
 
 
 
 
Biuro Kierownika Projektu:
95 - 080 Tuszyn,
ul. Turystyczna 18
 
 
Biuro Inżyniera Kontraktu:
95 - 080 Tuszyn,
ul. Turystyczna 18
 
 
Wykonawca Umowy: Konsorcjum w składzie
 
Budimex S.A. (Lider Konsorcjum) z siedzibą
ul. Stawki 40,
01-040 Warszawa
 
Strabag Sp. z o.o. (Partner Konsorcjum) z siedzibą
ul. Parzniewska 10,
05-800 Pruszków
 
 
Biuro Budowy:
97-300 Piotrków Trybunalski,
ul. Demczyka 16-28
 
 
 
 
 
 
 

UKŁAD KONSTRUKCYJNY PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW DROGOWYCH

 (PARAMETRY TECHNICZNE)

 

Autostrada

L.p.

Nazwa parametru

 

Parametr techniczny

1

Klasa techniczna

 

 

A

2

Prędkość projektowa

 

 

120 km/h

3

Liczba jezdni

 

 

 

2

4

Liczba pasów ruchu

 

2

na odc. w. Tuszyn – w. Piotrków

 

 

 

 

4

na odc. w. Piotrków – w. Bełchatów

 

 

 

 

3

na odc. w. Bełchatów – do Km 351+800

5

Docelowa

liczba

pasów

3

na odc. w. Tuszyn – w. Piotrków

 

ruchu

 

 

4

na odc. w. Piotrków – w. Bełchatów

 

 

 

 

3

na odc. w. Bełchatów – do Km 351+800

6

Szerokość pasa ruchu

 

 

3,75 m

7

Szerokość pasa dzielącego

3,5 m na styku z opracowaniem WBP Zabrze w

 

 

 

 

km 335+395.29

 

 

 

 

4,0 m między węzłami „Piotrków”-„Bełchatów”

 

 

 

 

4,5 – 5,0 m w miejscu remontowanych obiektów

 

 

 

 

mostowych

8

Szerokość pasa awaryjnego

 

3,50 m (docelowo 3,0m) na odc. od początku opracowania do węzła Piotrków

 

 

 

 

3,0 m od węzła Piotrków do końca opracowania w km 351+800

9

Szerokość korony

39,50m na odc. od początku opracowania do węzła

 

 

Piotrków oraz od węzła Bełchatów do końca odc. A w

 

 

km 351+800

10

Szerokość pobocza ziemnego

3,00 m

11

Pochylenie skarp

1:1,5

12

Szerokość pasa drogowego

min. 70 m

13

Skrajnia pionowa

4,80 m

14

Obciążenie nawierzchni

115 kN/oś

15

Klasa obciążeń obiektu

A

16

Minimalny promień łuku

4500m

 

kołowego w planie

 

17

Minimalny promień łuku

21500m

 

pionowego wypukłego

 

18

Minimalny promień łuku

10000m

 

pionowego wklęsłego

 

19

Minimalna nośność obiektu

150/100 (MLC)

 

mostowego

 

20

Minimalne pochylenie

0,1%

 

niwelety drogi

 

21

Maksymalne pochylenie

1,65%

 

niwelety drogi

 

22

Pochylenie poprzeczne

2,50%

 

 

Drogi krajowe (dojazdy do obiektów nad autostradą)

 

 

Droga krajowa nr 8

WD292

 1

klasa techniczna

GP

2

prędkość projektowa

80

3

liczba jezdni

1

4

liczba pasów ruchu

2x1

5

szerokość pasa ruchu

3,5

6

kategoria ruchu

KR6

 

 

Droga krajowa nr 12

WD293

1

klasa techniczna

GP

2

prędkość projektowa

60

3

liczba jezdni

1

4

liczba pasów ruchu

2x1

5

szerokość pasa ruchu

3,5

6

kategoria ruchu

KR5

 

 

 

 

Droga krajowa nr 8

WD295

1

klasa techniczna

GP

2

prędkość projektowa

70

3

liczba jezdni

2

4

liczba pasów ruchu

2x2

5

szerokość pasa ruchu

3,5

6

kategoria ruchu

KR6

 

 

Drogi powiatowe (dojazdy do obiektów pod autostradą

 

 

 

 

 

 

Droga powiatowa nr 2932E

WA284

 

 

 

 

 

1

klasa techniczna

Z

 

2

prędkość projektowa

40

 

3

liczba jezdni

1

 

4

liczba pasów ruchu

2x1

 

5

szerokość pasa ruchu

2,75

 

6

kategoria ruchu

KR2

 

 

Droga powiatowa nr 1530E

WA289

 

1

klasa techniczna

L

 

2

prędkość projektowa

40

 

3

liczba jezdni

1

 

4

liczba pasów ruchu

2x1

 

5

szerokość pasa ruchu

3,00

 

6

kategoria ruchu

KR2

 

 

Drogi gminne (dojazdy do obiektów nad i pod autostradą)

 

 

 

 

 

 

Droga gminna nr 106608E

WD283

 

1

klasa techniczna

L

 

2

prędkość projektowa

40

 

3

liczba jezdni

1

 

4

liczba pasów ruchu

2x1

 

5

szerokość pasa ruchu

2,5

 

6

kategoria ruchu

KR2

       

 

 

Droga gminna nr 110154E

WD285

 

1

klasa techniczna

L

 

2

prędkość projektowa

40

 

3

liczba jezdni

1

 

4

liczba pasów ruchu

2x1

 

5

szerokość pasa ruchu

2,5

 

6

kategoria ruchu

KR2

       

 

 

Droga gminna

WD286

 

1

klasa techniczna

L

 

2

prędkość projektowa

40

 

3

liczba jezdni

1

 

4

liczba pasów ruchu

2x1

 

5

szerokość pasa ruchu

2,5

 

6

kategoria ruchu

KR2

       

 

 

Droga gminna

WD287

 

1

klasa techniczna

L

 

2

prędkość projektowa

40

 

3

liczba jezdni

1

 

4

liczba pasów ruchu

2x1

 

5

szerokość pasa ruchu

2,5

 

6

kategoria ruchu

KR2

       

 

 

Droga gminna nr 110157E

WD288

 

1

klasa techniczna

L

 

2

prędkość projektowa

40

 

3

liczba jezdni

1

4

liczba pasów ruchu

2x1

5

szerokość pasa ruchu

2,5

6

kategoria ruchu

KR2

     

 

Droga gminna nr 110179E

WD290

1

klasa techniczna

L

2

prędkość projektowa

40

3

liczba jezdni

1

4

liczba pasów ruchu

2x1

5

szerokość pasa ruchu

2,5

6

kategoria ruchu

KR2

     

 

Droga gminna nr 110161E

WD291

1

klasa techniczna

L

2

prędkość projektowa

40

3

liczba jezdni

1

4

liczba pasów ruchu

2x1

5

szerokość pasa ruchu

2,5

6

kategoria ruchu

KR2

     

 

Droga gminna nr 162393E

WA294

1

klasa techniczna

L

2

prędkość projektowa

40

3

liczba jezdni

1

4

liczba pasów ruchu

2x1

5

szerokość pasa ruchu

2,5

6

kategoria ruchu

KR2

     

 

Droga gminna nr 162263E

PP296

1

klasa techniczna

L

2

prędkość projektowa

40

3

liczba jezdni

1

4

liczba pasów ruchu

2x1

5

szerokość pasa ruchu

2,5

6

kategoria ruchu

KR2

 

 

Jezdnie zbierająco-rozprowadzające

 

 

Jezdnia zbierająco rozprowadzająca wschodnia

-

1  

klasa techniczna

-

2

prędkość projektowa

60

3

liczba jezdni

1

4

liczba pasów ruchu

1x2, 1x1

5

szerokość pasa ruchu

3,5

6

kategoria ruchu

KR6

     

 

Jezdnia zbierająco rozprowadzająca zachodnia

-

 1  

klasa techniczna

-

2

prędkość projektowa

60

3

liczba jezdni

1

4

liczba pasów ruchu

1x2, 1x1

5

szerokość pasa ruchu

3,5

6

kategoria ruchu

KR6

 

 

Parametry techniczne węzłów

Nazwa parametru

Węzeł Piotrków Trybunalski Południe (węzeł Bełchatów)

Węzeł Piotrków Trybunalski Zachód (węzeł Piotrków)

 

 

 

Typ łącznicy

8 x P1

DLP1, DLP2 (P3)

Kategoria ruchu

KR6

KR6

Prędkość projektowa

40-50 km/h

DLP1, DLP2: 80km/h

Szerokość podstawowa jezdni wraz z opaskami

6,00m

DLP1, DLP2: 7,50m +

 

2.0m(pas awaryjny)

 

Szerokość opaski wew/zew

1,00m/0,50m

DLP1, DLP2: 0,50m

Szerokość poboczy ulepszonych

1,50 – 3,0 m

DLP1, DLP2: 1,50–3,0m